شاخه اصلی: محصولات
گروه: کود - بذر

بذر بامیه شرکت پاکان بذر، بذری با خلوص 99 درصد و قوه نامیه 90 درصد است. بذر بامیه در مناطق سرد در فروردین تا اریبهشت ماه و در مناطق گرم در بهمن تا فروردین ماه و در عمق 3 سانتی متری خاک کشت می شود. این محصول 40 تا 45 روز بعد از کاشت قابل برداشت است.

بذر بامیه - پاکان بذر
× عضویت در گروه تلگرام کشاورزی پادیاب