شاخه اصلی: محصولات
گروه: کود - بذر

بذر فلفل دلمه شرکت پاکان بذر اصفهان، بذری استاندارد و با کیفیت و با درصد خلوص 95 و قوه نامیه 90 درصد است. این بذرها را در مناطق سرد در اردیبهشت و خرداد ماه و در مناطق گرم در فروردین ماه کشت می کنند. فلفل دلمه 150 روز پس از کاشت قابل برداشت است.

بذر فلفل دلمه بذر درجه یک فلفل دلمه بذر مرغوب فلفل دلمه
شاخه اصلی: محصولات
گروه: کود - بذر

بذر فلفل سبز شیرین شرکت پاکان بذر اصفهان، بذری استاندارد و با کیفیت ، با درصد خلوص 95 و قوه نامیه 90 درصد است. این بذرها را در مناطق سرد در اردیبهشت و خرداد ماه و در مناطق گرم در فروردین ماه کشت می کنند. فلفل سبز شیرین 100 روز پس از کشت قابل برداشت است .

بذر فلفل سبز بذر فلفل شیرین بذر فلفل بذر درجه یک فلفل قیمت بذر فلفل
شاخه اصلی: محصولات
گروه: کود - بذر

بذر گل ختمی شرکت پاکان بذر اصفهان بذری با استاندارد های عالی و قیمت مناسب است. این بذر با کیفیت با درصد خلوص 99 درصد و قوه نامیه 80 درصد است. زمان کاشت این بذر اوایل بهار است و ارتفاع آن تا 150 سانتی متر می رسد. دوره گلدهی آن اوایل تابستان تا اوایل پاییز است. گل های آن به رنگ قرمز، سفید و صورتی می باشد.

گل ختمی بذر گل ختمی بذر مرغوب گل ختمی بذر گیاهان دارویی
شاخه اصلی: محصولات
گروه: کود - بذر

بذر گل داوودی شرکت پاکان بذر، بذری استاندارد است. این بذر با قوه نامیه و درصد خلوص 90 درصد یکی از بذرهای با کیفیت موجود در بازار است. زمان کاشت این بذر اوایل بهار بوده و ارتفاع بوته این بذر 80 سانتی متر است. دوره گلدهی این بذر اواخر تابستان تا اواسط پاییز است. این گیاه در شرایط آفتابی رشد خوبی داشته و گل های آن به رنگ های مختلفی است.

بذر گل داوودی بذر داوودی بذر مناسب داوودی بذر ارزان داوودی قیمت بذر گل داوودی
شاخه اصلی: محصولات
گروه: کود - بذر

شرکت پاکان بذر اصفهان بذر خیار چنبر را با کیفیت و استاندارد به مشتریان خود عرضه می کند. بذر خیار چنبر این شرک دارای خلوص 99 درصد و قوه نامیه 96درصد است. بذر های آن ها را اوایل بهار  در عمق 2 سانتی متری خاک کشت می کنند. این محصولات 50 تا 70 روز پس از کاشت قابل برداشت می باشد.

بذر خیار چنبر بذر خیار ارمنی قیمت بذر خیار چنبر بذر ارزان خیار چنبر بذر مناسب خیار چنبر بذر درجه یک حیار چنبر
شاخه اصلی: محصولات
گروه: کود - بذر

بذر تربچه شرکت پاکان بذر اصفهان دارای خصوصیاتی منحصر به فرد است که آن را جزو بذور استاندارد می‌توان طبقه‌بندی کرد. از جمله این خصوصیات را می‌توان به خلوص 98 درصدی این محصول و قوه نامیه بالای 85 درصدی و البته طول حداقل 4 ساله‌ی این محصول اشاره کرد. بذر تربچه در مناطق سرد در اردیبهشت تا فروردین‌ماه  و در مناطق گرم در شهریور تا اسفندماه در عمق یک سانتی‌متری خاک‌کشت می‌شود. این محصول 30 تا 40 روز پس از برداشت قابل‌برداشت است.

بذر تربچه بذر خانگی تربچه قیمت بذر تربچه بذر انواع تربچه
شاخه اصلی: محصولات
گروه: کود - بذر

بذر شنبلیله شرکت پاکان بذر اصفهان با خلوص 98 درصد و قوه نامیه 80 درصد عرضه می‌شود. این بذر در مناطق سرد در فروردین تا اردیبهشت‌ماه و در مناطق گرم در بهمن تا اسفندماه و در عمق یک سانتی‌متری خاک‌کشت می‌شود. معمولاً 50 تا 60 روز قبل از کاشت قابل‌برداشت است.

بذر شنبلیله بذر سبزیجات بذر سبزی خوردن بذر خانگی قیمت بذر
شاخه اصلی: محصولات
گروه: کود - بذر

بذر گل شقایق پاکان بذر اصفهان بذری استاندارد و با قوه نامیه و درصد خلوص 90 درصد است. زمان کشت آن در  بهار می باشد. ارتفاع بوته‌های آن به 35 سانتی‌متر می‌رسد. دوره گلدهی آن اواسط بهار تا اوایل پاییز است. این گیاه در شرایط کامل رشد بهتری داشته و گل‌های آن به رنگ زرد، قرمز و نارنجی دیده می‌شود.

بذر شقایق بذر گل شقایق بذر گل بذر گل های وحشی
شاخه اصلی: محصولات
گروه: کود - بذر

بذر ریحان(سبز و بنفش) شرکت پاکان بذر دارای خلوص 97 درصد و قوه نامیه 85 درصد است. این بذر در بهار و زمستان کشت می‌شود و عمق لازم برای آن یک سانتی‌متر می‌باشد.

بذر ریحان بذر ریحان سبز بذر ریحان بنفش بذر خانگی ریحان بذر سبزیجات پاکان بذر اصفهان
شاخه اصلی: محصولات
گروه: کود - بذر

بذر هویج استاندارد شرکت پاکان بذر  خلوص 95 درصد و قوه نامیه 85 درصد دارد. این بذر در مناطق سرد در فروردین تا خردادماه و در مناطق گرم در اسفند تا فروردین‌ماه  و در عمق یک سانتی‌متری خاک‌کشت می‌شود. محصول موردنظر 60 تا 80 روز پس از کاشت قابل‌برداشت است.

این بذر در دو نوع بسته بندی خانگی و قوطی 100 گرمی عرضه می شود.

بذر هویج پاکان بذر
× عضویت در گروه تلگرام کشاورزی پادیاب