شاخه اصلی: محصولات
گروه: کود - بذر

بذر هویج استاندارد شرکت پاکان بذر  خلوص 95 درصد و قوه نامیه 85 درصد دارد. این بذر در مناطق سرد در فروردین تا خردادماه و در مناطق گرم در اسفند تا فروردین‌ماه  و در عمق یک سانتی‌متری خاک‌کشت می‌شود. محصول موردنظر 60 تا 80 روز پس از کاشت قابل‌برداشت است.

این بذر در دو نوع بسته بندی خانگی و قوطی 100 گرمی عرضه می شود.

بذر هویج پاکان بذر
× عضویت در گروه تلگرام کشاورزی پادیاب