شاخه اصلی: محصولات
گروه: کود - بذر

بذر گل ختمی شرکت پاکان بذر اصفهان بذری با استاندارد های عالی و قیمت مناسب است. این بذر با کیفیت با درصد خلوص 99 درصد و قوه نامیه 80 درصد است. زمان کاشت این بذر اوایل بهار است و ارتفاع آن تا 150 سانتی متر می رسد. دوره گلدهی آن اوایل تابستان تا اوایل پاییز است. گل های آن به رنگ قرمز، سفید و صورتی می باشد.

گل ختمی بذر گل ختمی بذر مرغوب گل ختمی بذر گیاهان دارویی
شاخه اصلی: محصولات
گروه: کود - بذر

بذر کنگر فرنگی پاکان بذر با خلوص 99 درصد و قوه نامیه 84 درصد در بسته‌بندی استاندارد موجود است. زمان مناسب برای کشت این گیاه بهار یا پاییز است. عمق کاشت این بذر 2 تا 3 سانتی‌متر است. فاصله ردیف‌ها 75 سانتی‌متر و فاصله بوته‌ها روی ردیف‌ها 50 سانتی‌متر در نظر گرفته‌شده است.

بذر کنگر فرنگی بذر گیاهان دارویی
شاخه اصلی: محصولات
گروه: کود - بذر

بذر بادرنجبویه شرکت پاکان بذر  با خلوص 98 درصد و قوه نامیه 90 درصد در فصل بهار و زمستان کشت می شود البته بهترین زمان کشت این بذر در بهار می باشد. طول عمر این بذر 4 سال است.

 

بذر بادرنجبویه - پاکان بذر
× عضویت در گروه تلگرام کشاورزی پادیاب