شاخه اصلی: محصولات
گروه: زراعت-گلخانه ، کتاب ها

کتاب غلات در 10 فصل نگاشته شده است. هر یک از فصول به بررسی مشخصات گیاه شناسی، سطح زیر کاشت و تولید، مراحل رشد و نمو، تناوب زراعی، تاریخ کاشت، فاصله کاشت، عمق کاشت، روش های آبیاری، کوددهی، مدیریت آفات، علف های هرز و به طور کلی کاشت، داشت و برداشت غلاتی مانند گندم، جو، چاودار، یولاف، تریتیکاله، برنج، ذرت، ارزن و ذرت خوشه ای (سورگوم) می پردازد.

آموزش کشت غلات کتاب غلات
شاخه اصلی: مقالات
گروه: محصولات کشاورزی

 شابج یا راتون یک محصول با ارزش و کم رنج است که از باقیمانده خوشه های برنج حاصل می شود . این محصول دارای مزیت های فراوانی است هم از لحاض غذایی و هم از لحاض اقتصادی. ارزش غذایی آن تفاوت چندانی با محصول اصلی و اولیه برنج ندارد. این زراعت یکی از راه های […]

میزان مصرف کود در کشت دوم و راتون برنج - پیشنهادات دکتر محمدیان محقق بخش خاکشناسی موسسه تحقیقات برنج کشور
شاخه اصلی: مقالات
گروه: محصولات کشاورزی

 انتخاب دانه برنج باید به چه نحوی صورت گیرد ؟ کیفیت دانه چه تاثیری بر فرایند رشد و میزان برداشت محصول خواهد گذاشت؟ آماده سازی زمین جهت کاشت برنج چگونه صورت می گیرد؟ کیفیت و انتخاب دانه  دانه برنج یک محصول زنده است که قرار است رشد پیدا کرده و محصول جدید از آن شکل […]

برخی از نکاتی که هنگام کاشت برنج باید به آنها توجه نمود:
× عضویت در گروه تلگرام کشاورزی پادیاب