شاخه اصلی: مقالات
گروه: گل و فضای سبز

بنفشه آفریقایی گیاهی زیبا از میان گیاهان زینتی است که علاقه مندان بسیاری دارد. نگه داری و پرورش  این گیاه مستلزم دقت کافی و توجه به نکات خاصی است که عدم توجه به آنها ، می تواند گیاه را بیمار کرده یا موجب از بین رفتن آن شود. برخی از این نکات می تواند توجه […]

بیماری های گل بنفشه
× عضویت در گروه تلگرام کشاورزی پادیاب