کتاب دمنوش های گیاهی توسط معصومه استکی ( کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان ) ، عبد الرسول علامه ( عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات ، آمموزش و ترویج کشاورزی ) و مجتبی حق شناس ( کارشناس ارشد و مدرس دانشگاه ) در 296 صفحه و 7 فصل تالیف شده و ناشر آن نشر تاک است

شاخه اصلی: محصولات
گروه: گل و فضای سبز

کتاب پرورش ، تکثیر و نگهداری کاکتوس ها و گیاهان گوشتی توسط معصومه استکی ( کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان) ، محمد باقر مشتاقیان ( عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات آموزش جهاد کشاورزی اصفهان ) ، مجتبی حق شناس ( کارشناس ارشد کشاورزی و مدرس دانشگاه ) نگاشته شده و نشر ” تاک ” آن را منتشر کرده است .کتاب مشتمل بر 128 صفحه در 3 فصل است .

× عضویت در گروه تلگرام کشاورزی پادیاب