شاخه اصلی: محصولات
گروه: باغبانی

کتاب هرس به معنی هرس به قلم مهندس اسماعیل پیش بین، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران – پردیس کشاورزی ابوریحان، به رشته تحریر درآمده است.

هرس و تربیت درخت یکی از دغدغه ها و نگرانی های فکری همه باغداران باغهای در حال احداث و قدیمی است و همه آن ها کمی بیش می دانند کج شدن خشت اول هرس در سال های اول کج شده درخت را به گونه ای در پی دارد که نگرانی های آن تمام شدنی نیست و کارنامه سیاه آن موی سیاه باغدار را سفید می کند و هر روز و ساعت وی را رنج می دهد.

کتاب هرس به معنی هرس
شاخه اصلی: محصولات
گروه: گل و فضای سبز

کتاب بونسای به قلم مهندس اسماعیل پیش بین، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، به رشته تحریر درآمده است و توسط انتشارات آییژ به چاپ رسیده است.

مروری بر مقدمه

تنها هدف پرورش و نگهداری گیاهان آپارتمانی انتقال طبیعت به چهار دیواری منزل است، اما چرا دیدن چند گیاه گلدانی هیچ کس را ارضا نمی کند و همیشه منتظر سیزده نوروز و یا جمعه هستند تا خود را به طبیعت بسپارند؟

علت علاقه زیاد به مشاهده طبیعت را در این جستجو کنید که گیاه آپارتمانی فقط جزئی از طبیعت است. نحوه خروج شاخه از تنه اصلی، تنه ضخیم و قاچ خورده ی درختان کهنسال و نازک شدن نسبی تنه در فاصله گرفتن از خاک تا جوانه های لطیف و ظریف انتهایی، اختلاف رنگ برگ در خزان و بهار، و کج شدن درختان در اثر عوامل نامساعد و خشک شدن قمتی از تنه و شاخه، همه و همه از این حکایت دارند که چشم شما به دنبال دیدن تضادها در اندازه ها، رنگ ها، بافت ها و شکل هاست.

کتاب بونسای تألیف مهندس اسماعیل پیش بین
شاخه اصلی: محصولات
گروه: زراعت-گلخانه

کتاب سبزیکاری در ویلا به قلم مهندس اسماعیل پیش بین، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران-پردیس کشاورزی ابوریحان، نگاشته شده است و توسط انتشارات آییژ به چاپ رسیده است.

مروری بر مقدمه

پیچیده و غیرقابل فهم کردن مطالب ساده، بسیار آسان و انتقال مفاهیم و اشاعه تکنولوژی های نوین بدون استفاده از کلمات و جملات تخصصی و علمی بس عظیم و دشوار است. این مطلب را مُرَوِجان کشاورزی که انتقال مفاهیم و تکنولوژی را به عهده دارند، بهتر درک می کنند.

نگارنده اگرچه بضاعت علمی ناچیز دارد، اما با تدریس ترویج و آموزش کشاورزی برای سال های متوالی حداقل این توانایی را در خود احساس کرده است که می تواند اطلاعات علمی را با زبان و قلمی گویا و ساده در اختیار بهره برداران قرار دهد.

کتاب سبزیکاری در ویلا تألیف مهندس اسماعیل پیش بین
شاخه اصلی: محصولات
گروه: گل و فضای سبز

کتاب گلکاری به قلم مهندس اسماعیل پیش بین، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، در 5 بخش به رشته تحریر درآمده است و توسط انتشارات آییژ به چاپ رسیده است.

پیشگفتار نویسنده

ناگفته پیداست که صحبت از گل، این زیباترین زیبایی جهان سخنی بدیهی است و درباره توجه و علاقه فطری انسان به سبزه و گل هرچه بگویند و بسرایند، هنوز حق مطلب درباره شأن والای آن ادا نکرده اند.

نگارنده آرزو دارد در دنیایی که با مهارت های مخرب انسانی و محیطی شتابان به سوی آلودگی محیط و جنگ و ستیز و خاموشی بهار پیش می رود، پنجره ای هر چند کوچک بر حکومت نظم و پیوستگی خداوندی بر دنیای گل ها بگشاید.

کتاب گلکاری تألیف مهندس اسماعیل پیش بین
× عضویت در گروه تلگرام کشاورزی پادیاب