شاخه اصلی: محصولات
گروه: کود - بذر

گیاه حسن یوسف گیاهی همیشه سبز پر رشد و دایمی است. این گیاه بومی مناطق گرمسیری آسیا ، آفریقا و استرالیا می باشد. وجه تمایز حسن یوسف با بسیاری دیگر از گیاهان خانگی برگهای رنگارنگ آن است که می تواند در بین گیاهان دیگر متمایز باشد.

این گیاه دارای رشد زیادی است و برای حفظ ظاهر زیبای آن باید به صورت مرتب هرس گردد. جلوه این گیاه به برگهای زیبای آن است بنابراین در داخل خانه باید در محل روشن نگهداری شود تا برگها رنگ خود را حفظ کنند.

بذر حسن یوسف -پاکان بذر
شاخه اصلی: مقالات
گروه: محصولات کشاورزی

حسن یوسف یکی از زیباترین گیاهان تزئینی در منازل به شمار می آید. اگر جزو علاقه مندان به این گیاه استثنایی هستید حتما با آفت شپشک کم و بیش آشنا هستید. میخواهم مختصر در مورد این آفت و راهای کنترل آن بنویسم. سال ۹۲ گلخانه های آموزشی دانشکده ما، “دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان” دچار […]

فات حسن یوسف و راه های
× عضویت در گروه تلگرام کشاورزی پادیاب