شاخه اصلی: مقالات
گروه: محصولات کشاورزی

خاک درخت خرمالو می تواند در انواع مختلفی از خاک ها به خوبی رشد کند. ولی خاک های متوسط نظیر خاک لومی و شنی لومی مناسب این گیاه است. اگر خرمالو در خاک سنگین کشت گردد، اکثر میوه ها ریزش می نمایند. خاک مناسب برای کشت خرمالو بایستی حاصلخیز باشد و آب به آسانی در […]

خرمالو
شاخه اصلی: محصولات
گروه: باغبانی

کتاب خرمالو کاشت، داشت و برداشت به قلم مهندس زهره سمیعی راد در 4 فصل به رشته تحریر درآمده است و توسط انتشارات آییژ به چاپ رسیده است.

خرمالو یکی از معروف ترین و محبوب ترین میوه های نیمه گرمسیری دنیاست که دارای سطح انتشار وسیع می باشد. در ایران در کلیه نقاط، به غیر از نواحی خیلی سرد مانند نواحی کوهستانی شمال غرب می توان این درخت را کاشت. قدمت کشت و پرورش خرمالو در ایران به حدود 100 سال می رسد که در اکثر فضاهای سبز منازل شهری و روستایی کشت آن مرسوم است. استان های فارس، مازندران، تهران و اصفهان از قطب های اصلی تولید خرمالو می باشند و تأمین مایحتاج زندگی برخی از خانوارهای روستایی در این مناطق به کشت و پرورش خرمالو وابسته است. ولیکن به طور کلی در ایران در سطوح بزرگ کشت آن مرسوم نشده است.

کتاب خرمالو کاشت خرمالو
× عضویت در گروه تلگرام کشاورزی پادیاب