شاخه اصلی: مقالات
گروه: محصولات کشاورزی

مقدمه: برای پرورش خیار، باید به دنبال محل رشدی باشید که بسیار پر نور باشد و خاک آن سبک و شنی. سپس کشت خیار را با قرار دادن گروه های 3 تا 4 بذری در عمق 2.5 سانتی خاک خیس شروع کنید و مطمئن شوید که فاصله این گروه های بذری از هم 40 تا […]

آموزش کاشت خیار از بذر
شاخه اصلی: محصولات
گروه: کود - بذر

شرکت پاکان بذر اصفهان بذر خیار چنبر را با کیفیت و استاندارد به مشتریان خود عرضه می کند. بذر خیار چنبر این شرک دارای خلوص 99 درصد و قوه نامیه 96درصد است. بذر های آن ها را اوایل بهار  در عمق 2 سانتی متری خاک کشت می کنند. این محصولات 50 تا 70 روز پس از کاشت قابل برداشت می باشد.

بذر خیار چنبر بذر خیار ارمنی قیمت بذر خیار چنبر بذر ارزان خیار چنبر بذر مناسب خیار چنبر بذر درجه یک حیار چنبر
  • 4,000 تومان15,000 تومان

شاخه اصلی: محصولات
گروه: کود - بذر

شرکت پاکان بذر اصفهان بذر خیار و خیار چنبر را با کیفیت و استاندارد به مشتریان خود عرضه می کند. بذر خیار این شرکت با خلوص 98 درصد و قوه نامیه حداقل 80 درصد و همچنین درصد خلوص 99 درصد و قوه نامیه 96درصد برای خیار چنبر این شرکت ثبت شده است. بذر های آن ها را اوایل بهار  در عمق 2 سانتی متری خاک کشت می کنند. این محصولات 50 تا 70 روز پس از کاشت قابل برداشت می باشد.

بذر خیار قیمت بذر خیار خیار چنبر قیمت بذر خیار چنبر کاشت خیار با بذر
  • 4,000 تومان35,000 تومان

× عضویت در گروه تلگرام کشاورزی پادیاب