شاخه اصلی: مقالات
گروه: محصولات کشاورزی

خزنده، جزو سبزیجات(فصل گرم)- کدو شکل نام علمی خیار: cucumis sativus تیره ی کدوییان پرورش خیار چه برای درست کردن خیارشور چه برای خوردن آسان است در صورتی که خاک خوب، نور کامل آفتاب و رطوبت کافی داشته باشد و قبل از عملیات کاشت صبر کنید تا هوا گرم شود. ویژگی های مکان کشت نور […]

راهنمای کاربردی کاشت . پرورش خیار
شاخه اصلی: مقالات
گروه: محصولات کشاورزی

مقدمه: برای پرورش خیار، باید به دنبال محل رشدی باشید که بسیار پر نور باشد و خاک آن سبک و شنی. سپس کشت خیار را با قرار دادن گروه های 3 تا 4 بذری در عمق 2.5 سانتی خاک خیس شروع کنید و مطمئن شوید که فاصله این گروه های بذری از هم 40 تا […]

آموزش کاشت خیار از بذر
شاخه اصلی: محصولات
گروه: کود - بذر

شرکت پاکان بذر اصفهان بذر خیار را با کیفیت و استاندارد به مشتریان خود عرضه می کند. بذر خیار این شرکت با خلوص 98 درصد و قوه نامیه حداقل 80 درصد می باشد. بذر های آن ها را اوایل بهار  در عمق 2 سانتی متری خاک کشت می کنند. این محصولات 50 تا 70 روز پس از کاشت قابل برداشت می باشد.

بذر خیار قیمت بذر خیار قیمت مناسب بذر خیار ارزان ترین بذر خیار بذر درجه یک خیار
  • 4,000 تومان35,000 تومان

شاخه اصلی: محصولات
گروه: کود - بذر

شرکت پاکان بذر اصفهان بذر خیار و خیار چنبر را با کیفیت و استاندارد به مشتریان خود عرضه می کند. بذر خیار این شرکت با خلوص 98 درصد و قوه نامیه حداقل 80 درصد و همچنین درصد خلوص 99 درصد و قوه نامیه 96درصد برای خیار چنبر این شرکت ثبت شده است. بذر های آن ها را اوایل بهار  در عمق 2 سانتی متری خاک کشت می کنند. این محصولات 50 تا 70 روز پس از کاشت قابل برداشت می باشد.

بذر خیار قیمت بذر خیار خیار چنبر قیمت بذر خیار چنبر کاشت خیار با بذر
  • 4,000 تومان35,000 تومان

× عضویت در گروه تلگرام کشاورزی پادیاب