شاخه اصلی: مقالات
گروه: محصولات کشاورزی

بهترین ابزار برای برداشت هلو و شلیل چه می باشد؟ برداشت هلو و شلیل با توجه به رقم در چه ماهی از سال صورت می گیرد؟ برای حمل و نگهداری هلو و شلیل به چه نکاتی باید توجه نمود؟ هلو و شلیل از آن دست میوه هایی هستند که می توانند مراحل رسیدن خود را […]

برداشت هلو و شلیل قیچی میوه چینی چیدن میوه
شاخه اصلی: مقالات
گروه: محصولات کشاورزی

یکی از مهم ترین عملیاتی که در باغ انجام می شود، هرس است. بسیاری از باغداران بدون اطلاع یا با اطلاعات اندک درباره چگونگی هرس و علل آن قسمت هایی از درخت را حذف می نمایند، بدون آن که هدف خاصی را در نظر داشته باشند. در صورتی که هدف هرس همواره مشخص است و […]

هرس درخت هلو
شاخه اصلی: محصولات
گروه: باغبانی

کتاب راهنمای جامع و مصور کشت و پرورش هلو و شلیل به قلم مهندس فاطمه خدابنده لو و مهندس معصومه عسگری در 4 فصل به رشته تحریر در آمده است و توسط انتشارات تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی به چاپ رسیده است.

در این کتاب تلاش شده است تا خلاصه ای از مجموعه اطلاعات موجود در مورد به نژادی میوه هلو گردآوری شود. هدف مروری بر روند تکامل و رشد میوه ها، تاریخچه، اهلی شدن، روش های به نژادی که هم اکنون به کار رفته است، همچنین شیوه هایی تحلیلی که بر پایه ژنتیکی قرار دارد بحث شده است. تلاش های گسترده ای برای جمع آوری مطالعات بیوتکنولوژی و قرار دادی در خصوص به نژادی در حال انجام است. همچنین بحث ها و اظهار نظر هایی در مورد حق انحصاری به کارگیری این روش ها و حقوق قانونی آن ها نیز وجود دارد. امید است این کتاب سکوی پرتابی برای آن دسته از محققان و باغبانان باشد که تمایل به استفاده از شیوه های به نژادی برای پرورش محصول بهتر را دارند. اگر تمام تحقیقات در یک جهت و هماهنگ انجام شود روند پیشرفت مطالعات در این زمینه سرعت می گیرد.

باغ هلو و شلیل شلیل کشت و پرورش هلو و شلیل آبیاری هلو کتاب
× عضویت در گروه تلگرام کشاورزی پادیاب