شاخه اصلی: محصولات
گروه: کتاب ها ، باغبانی

کتاب گردو راهنمای کاشت، داشت و برداشت به همت سید محمد رضا سیفی، مجید آنجفی و سعیده موسوی دزفولی در 146 صفحه گردآوری و تدوین گردیده است و توسط انتشارات تحقیقات آموزش کشاورزی به چاپ رسیده.

این کتاب چاپ اول و در 1000 نسخه به چاپ رسیده شده است. کتاب گردو راهنمای کاشت، داشت و برداشت در پنج بخش تدوین گردیده شده است

کتاب گردو راهنمای کاشت - داشت و برداشت تالیف سیفی
شاخه اصلی: محصولات
گروه: باغبانی

کتاب کشت و پرورش گردو در 5 فصل توسط مهندس مهری خسروی دانشجوی دکتری مهندسی علوم جنگل دانشگاه ایلام تالیف شده است.

این کتاب با هدف بررسی و ارائه مطالب فنی، علمی و کاربردی برای دانشجویان دوره کارشناسی، کارشناسی ارشد و باغبانان کل کشور تدوین شده است. کتاب حاضر مطالب کاملی را در رابطه با کاشت، داشت و برداشت گردو و همچنین ارقام آن و آفات و بیماری ها و راه های مبارزه با آن ها دربردارد.

کتاب کشت و پرورش گردو آبیاری گردو
× عضویت در گروه تلگرام کشاورزی پادیاب