شاخه اصلی: مقالات
گروه: گل و فضای سبز

نگهداری از گیاهان مختلف در فضاهای کوچک خانگی این روزها بیش از پیش مورد استقبال قرار گرفته است. ولی افسوس که اطلاعات کم در مورد سیستم های نوین خیلی ها را از داشتن گلخانه های خانگی محروم کرده است. زمانی که به سایت های مربوط به گلخانه های خانگی سر میزنید با حجم انبوهی از […]

تولید و پرورش محصولات ارگانیک در خانه
شاخه اصلی: محصولات
گروه: زراعت-گلخانه ، کتاب ها

خوشبختانه وقتی برای اولین بار به شکل غیر منتظره ای اولین بوته های کشت شده کارلا را دیدم، مشتاقانه به دنبال شناسایی گیاه رفتم و بررسی های اولیه پس از شناسایی گیاه، نشانگر نبود آن در ایران، اهمیت دارویی سطح بالا، تحقیقات فراوان انجام شده در دنیا روی خواص دارویی آن و امکان کشت رقم های مختلف آن در اقصی نقاط کشور، ساده بودن روش های کاشت و تولید فرآورده های آن بود.

شاخه اصلی: محصولات
گروه: زراعت-گلخانه ، کتاب ها

این راهنما برای تولید ارگانیک سیب زمینی آماده گردیده است که یک طرح کلی برای پرورش سیب زمینی ارگانیک و مدیریت آفات با عناوین مختلف بوده و تاثیر بسزایی بر بهبود سلامت گیاه و کاهش آفات دارد. این راهنما، به دو قسمت تقسیم شده است، اما کیفیت سیستم های محصول ارگانیک باعث شده همه قسمت ها به هم مربوط شوند. در این راهنما تلاش بر این بوده تا همه اطلاعات رایج و موجود ارائه شوند، اما تایید روش های موثر کنترل برخی از آفات موجود نیست.

شاخه اصلی: محصولات
گروه: کشاورزی ارگانیک

کتاب زراعت ارگانیک به قلم احمد نادری (عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان)، غلامرضا عبادوز (عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان)، مریم برزکار (محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی)، بنفشه یوسفی (دانشجوی دکتری)، روح اله کرمی (دانشجوی دکتری) و مریم نوری (دانشجوی دکتری) نگاشته شده است و توسط انتشارات تاک در سال 1395 به چاپ رسیده است.

شاخه اصلی: محصولات
گروه: کود-سم-آفات

کتاب دستورالعمل تهیه کودهای زیستی به قلم دکتر پیام پزشکپور (عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی)، مهندس زهرا رشیدی (کارشناس ارشد زراعت) و مهندس هادی خارستانی (کارشناس ارشد اصلاح نباتات) در 5 فصل ترجمه شده است و در سال 1392 توسط انتشارات تاک به چاپ رسیده است.

شاخه اصلی: مقالات
گروه: محصولات کشاورزی

در سال های اخیر افزایش بی رویه مصرف کودها و مواد شیمیایی جهت تولید محصولات کشاورزی ، سلامت خاک ، آّب ، هوا و همچنین محصولات تولیدی را به خطر انداخته و نگرانی های روز افزونی را برای محیط زیست جهانی و سلامت بشر به وجود آورده است. کشاورزی معمول و مرسوم امروزی بر پایه […]

معرفی کتاب توت فردگی ارگانیک
× عضویت در گروه تلگرام کشاورزی پادیاب