شاخه اصلی: محصولات
گروه: کتاب ها ، باغبانی

کتاب اصول علمی و کاربردی کشت و پرورش درختان زردآلو به قلم دکتر رقیه نجف زاده، مهندس مهدی هادی پور و مهندس زهرا فخاریان در دوازده فصل نگاشته شده است و در سال 1395 توسط انتشارات تاک به چاپ رسیده است.

پیشگفتار

در بین محصولات غیر نفتی، محصولات کشاورزی بخصوص باغی دارای اهمیت خاصی می باشند. صنعت میوه کاری زیر بخش مهمی از بخش کشاورزی کشور را تشکیل می دهد، بنابراین توجه به افزایش کمی و کیفی محصولات باغی کشور و درآمد میوه کاری از اهداف مهم توسعه اقتصادی می باشد.

شاخه اصلی: مقالات
گروه: محصولات کشاورزی

هرس درختان زردآلو در سال های اول تا چهارم پس از کاشت صرفنظر از سیستم تربیت، هر سال بایستی هر شاخه مرده و یا شکسته، پاجوش ها، شاخه های نازک قلاب شکل را از بین ببرید. برای هرس درختان زردآلو به حداقل چهار فصل رشد نیاز می باشد: ۱) به هنگام کاشت بیشتر نهال های […]

آنچه که باید در مورد هرس درختان زردآلو بدانید
شاخه اصلی: مقالات
گروه: محصولات کشاورزی

در زیر به تشریح به چهار روش آبیاری عمده که در باغات زردآلو مورد استفاده قرار می گیرد، پرداخته می شود: الف: روش کرتی یا غرقابی در این روش، باغ زردآلو به کرت هایی دارای یک تا چند درخت تقسیم و هر کرت در هر بار آبیاری، با آب پر می شود. بازده مصرفی این […]

آموزش آبیاری زردآلو راهنمای آبیاری درخت زردآلو
شاخه اصلی: مقالات
گروه: محصولات کشاورزی

درخت زردآلو در سال به چه مقدار آب نیاز دارد ؟ چه زمانی باید درخت زردآلو را آبیاری نمود ؟ مدیریت آب در باغات زردآلو به چه صورت است ؟ احتیاجات آب و آبیاری درختان زردآلو آبیاری منظم برای پرورش درخت زردآلو الزامی است . رطوبت یکنواخت خاک در حفظ قدرت رشد ، باردهی و […]

آموزش آبیاری زردآلو راهنمای آبیاری درخت زردآلو
× عضویت در گروه تلگرام کشاورزی پادیاب