شاخه اصلی: محصولات
گروه: زراعت-گلخانه ، کتاب ها

کتاب خواص گیاه دارویی زعفران به قلم دکتر عباسعلی یداللهی، فوق دکتری تولید محصولات زراعی و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور اصفهان در پنج فصل نگاشته شده است و توسط نشر نصوح به چاپ رسیده است.

کتاب تولید زعفران، تحت عنوان خواص گیاه دارویی زعفران به روشی متفاوت توسط رتبه اول و اولین فارغ التحصیل دکتری زراعت کشور از دانشگاه تربیت مدرس، فوق دکتری تولید محصولات زراعی از کشور انگلستان و دارای رتبه ممتاز از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ایران در امور زراعی با 25 سال سابقه آموزشی و پژوهشی به عنوان عضو هیئت علمی در دانشگاه های داخل و خارج از کشور نوشته است.

شاخه اصلی: محصولات
گروه: زراعت-گلخانه ، کتاب ها

کتاب تولید زعفران به قلم دکتر عباسعلی یداللهی (فوق تخصص تولید محصولات زراعی از انگلستان و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور اصفهان) و دکتر زهرا شجاعی اسعدیه (فوق تخصص شیمی صنایع غذایی از انگلستان و عضو هیئت علمی دانشگاه شهرکرد) در هفت فصل نگاشته شده است و توسط نشر نصوح به چاپ رسیده است.

شاخه اصلی: محصولات
گروه: زراعت-گلخانه

کتاب اصول علمی کاربردی کاشت، داشت و برداشت زعفران توسط دکتر محمد حسین سعیدی راد و مندس علی مختاریان از اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی منابع طبیعی خراسان در 8 فصل نگاشته شده است. در انتها نیز در 3 پیوست تصاویری رنگی از علف های هرز مزارع زعفران، آفات مزارع زعفران و ماشین ها و دستگاه های ساخته شده برای برداشت زعفران آورده شده است.

در این کتاب سعی بر آن شده تا نتایج حاصله از تلاش های محققان در کلیه زمینه ها جمع بندی و به صورت مدرن و کاربردی ارائه گردد. بی شک دستیابی به جایگاه واقعی زعفران ایران نیازمند تلاش های بیشتر بوده و امید است در سال های آتی با انجام پژوهش های علمی و کاربردی بتوان بر مشکلات و تنگناهای تولید زعفران فائق آمد.

کاشت، داشت و برداشت زعفران کتاب پرورش زعفران
× عضویت در گروه تلگرام کشاورزی پادیاب