شاخه اصلی: مقالات
گروه: گل و فضای سبز

مینوزها مینوزها گونه های گوناگونی دارند. یک گونه از مینوزها عمدتا بر روی گوجه فرنگی، خیار و کاهو آسیب می رساند. گونه ای دیگر از مینوزها روی داوودی و برخی دیگر بر روی گل های زینتی خسارت وارد می کنند. مینوز مارپیچی که خسارت آن عمدتا بصورت رگه هایی روی برگها مشاهده می شود، مهمترین […]

مینوز
شاخه اصلی: مقالات
گروه: گل و فضای سبز

کنه دو نقطه ای یا تار عنکبوتی شاید مهمترین آفت این روزهای گلخانه های مناطق مرکزی ایران کنه تار عنکبوتی یا همان کنه ی دو نقطه ای است. اگر سری به گلخانه های گل رز زده باشید می بینید که بسیاری از گلهای رز در صورت مدیریت غلط دچار این آفت مهلک و خطرناک شده […]

آفات گل رز
شاخه اصلی: مقالات
گروه: گل و فضای سبز

در این مقاله سعی داریم شما را با مدیریت آفت شته آشنا کنیم. حتما با شته ها کم و بیش آشنا هستید و می دانید این آفت سرسخت با تغذیه از شیره گیاهان بصورت گروهی به گیاهان آسیب می رسانند. آسیب تنها به تغذیه از شیره ی گیاهان محدود نمی شود این آفات ضمن تغذیه […]

آفات گلخانه
شاخه اصلی: مقالات
گروه: گل و فضای سبز

آفات در گلخانه به دو بخش عمومی و اختصاصی طبقه بندی می شوند. عموما کنترل آفات اختصاصی به علت محدودیت در شیوه مدیریت و استفاده از سموم دشوارتر است. هرچند در نگاه اول مدیریت آفات عمومی در گلخانه یا محل پرورش گیاهان شما در خانه چندان پیچیده بنظر نمی رسد ولی با بی دقتی و […]

سفید بالک ها
شاخه اصلی: محصولات
گروه: کتاب ها ، کود-سم-آفات

این کتاب مشتمل بر چهار فصل است؛ فصل 1 مقدمه ای بر تولید و پرورش قارچ خوراکی است، فصل 2 به نابسامانی های قارچ خوراکی می پردازد و فصل 3 مربوط به بیماری های قارچ خوراکی می باشد و در نهایت فصل 4 خوانندگان را با آفات قارچ خوراکی آشنا می سازد.

بیماری ها و آفات قارچ قارچ خوراکی
شاخه اصلی: محصولات
گروه: کتاب ها ، کود-سم-آفات

کتاب علف کش ها و روش های کاربرد آن ها به قلم اسکندر زند؛ استاد موسسه تحقیقات گیاهپزشکی ایران، سید کریم موسوی؛ استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان و احمد حیدری؛ استادیار موسسه تحقیقات گیاه پزشکی ایران در 20 فصل نگاشته شده است و توسط انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد به چاپ رسیده است.

شاخه اصلی: مقالات
گروه: محصولات کشاورزی

شته سبز سیب این شته در سراسر کشور هر جا که سیب کشت شود وجود دارد. شته سبز سیب به برگ و نوک شاخه های نورس، جوانه ها و حتی گل ها نیز خسارت می زند و باعث کم شدن محصول می شود. راه های کنترل اگر شته ها موجب پیچیدگی برگ شوند یا تولید […]

آشنایی با آفات درخت سیب و راه های کنترل آن
شاخه اصلی: مقالات
گروه: گل و فضای سبز

هرگاه اسم آفت کش می آید خیلی ها یاد انواع سموم شیمیایی می افتند اما آیا می دانستید آفتکش های طبیعی هم داریم که می توانیم آنها را در خانه درست کنیم. این آفتکش ها با ترکیب و فرآیند دادن بعضی از گیاهان ، که به راحتی در دسترس هستند درست می شوند. عصاره ی […]

چگونه در خانه آفت کش ارگانیک تولید کنیم؟
شاخه اصلی: مقالات
گروه: محصولات کشاورزی

بیش از ۱۰ گونه سن زیان آور غلات در ایران جمع آوری و شناسایی شده اند. در بین آن ها سن گندم از اهمیت اقتصادی بیشتری برخوردار است. سن گندم سن گندم مهم ترین آفت کشاورزی کشور ما به شمار می آید. به جز مناطق خوزستان، اراضی ساحلی خلیج فارس، دریای عمان، دریای خزر و […]

مدیریت تلفیقی کنترل سن گندم
شاخه اصلی: مقالات
گروه: محصولات کشاورزی

خسارت ناشی از آفات، بیماری ها و علف های هرز در کشور ما حدود ۳۵-۳۰ درصد برآرود گردیده است که ۱۲-۱۰ درصد آن به حشرات زیان آور اختصاص دارد. بدین معنی که با مدیریت کنترل این عوامل، می توان ۱۲-۱۰ درصد عملکرد واقعی گندم را افزایش داد و آن را به حداکثر عملکرد قابل دسترس […]

ملخ ها آفت ملخ مبارزه با ملخ
× عضویت در گروه تلگرام کشاورزی پادیاب