شاخه اصلی: مقالات
گروه: گل و فضای سبز

اگر به دنبال گیاهی هستید که متعلق به دوران گذشته باشد ما سیکاد ها را معرفی می کنیم. سیکاد که نوعی نخل است یکی از ابتدایی ترین گیاهان بذر دار زنده دنیا هستند. روزگاری در تمام پهنه گیتی زیست می کرده اند اما الان رویشگاه طبیعی آنها بیشتر به نواحی گرمسیر محدود شده است. می […]

چگونه با گیاه سیکاد روح جزایر گرمسیری هاوایی را به فضای سبر خود بیاوریم
× عضویت در گروه تلگرام کشاورزی پادیاب