شاخه اصلی: محصولات
گروه: کود - بذر

بذر شاهی شرکت پاکان بذر یک بذر استاندارد با خلوص 98 درصد و قوه نامیه 95 درصد می‌باشد. بذر شاهی را در اوایل بهار تا پاییز در عمق یک سانتی‌متری خاک‌کشت می‌کنند. این بذر 20 تا 30 روز پس از کشت قابل‌برداشت است.

بذر شاهی بذر سبزیجات بذر گیاه شاهی
  • 4,000 تومان8,000 تومان

× عضویت در گروه تلگرام کشاورزی پادیاب