شاخه اصلی: مقالات
گروه: گل و فضای سبز

شته ها عاشق تغذیه مخنصر از روی میوه ها، سبزیجات، گل ها و  بسیاری از انواع دیگر گیاهان هستند، جمعیت های این جشره بر روی قسمت سایه دار برگ ها و برنگ های مختلف  به سختی رشد می کنند. برای کمک به دفع این حشرات مزاحم، حشرات سودمند مانند کفشدوزک را باید به حیاط وارد […]

چگونه شته ها را کنترل کنیم
× عضویت در گروه تلگرام کشاورزی پادیاب