شاخه اصلی: محصولات
گروه: کود - بذر

بذر شنبلیله شرکت پاکان بذر اصفهان با خلوص 98 درصد و قوه نامیه 80 درصد عرضه می‌شود. این بذر در مناطق سرد در فروردین تا اردیبهشت‌ماه و در مناطق گرم در بهمن تا اسفندماه و در عمق یک سانتی‌متری خاک‌کشت می‌شود. معمولاً 50 تا 60 روز قبل از کاشت قابل‌برداشت است.

بذر شنبلیله بذر سبزیجات بذر سبزی خوردن بذر خانگی قیمت بذر
× عضویت در گروه تلگرام کشاورزی پادیاب