شاخه اصلی: مقالات
گروه: گل و فضای سبز

نوسازی چمن ها فرایندی است که در آن چمن قدیمی را از بین می برند و آنرا با چمن جدید جایگزین می کنند. این فرایند طبیعتا نیاز به عملیاتی چون تسطیح ، شخم زنی زمین و دیگر فعالیت ها ندارد. نوسازی هنگامی انجام می شود که چمن کیفیت خود را از دست داده باشد ولی […]

نوسازی و چمن کاری
شاخه اصلی: محصولات
گروه: زراعت-گلخانه ، کتاب ها

کتاب گیاهان علوفه ای به قلم حسام رضا زاده در پنج فصل نگاشته شده است و در سال 1392 توسط انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد به چاپ رسیده است.

این کتاب شامل چهار بخش می باشد که در تمامی این بخش ها سعی بر آن بوده که مطالب به صورت مفید به همراه تصاویر برای درک بهتر موضوع ارائه شود. این کتاب شامل گفتارهای علمی و عملی در بخش گیاهان علوفه ای می باشد.

کتاب گیاهان علوفه ای از کاشت تا برداشت

کتاب راهنمای کنترل شیمیایی علف های هرز ایران به قلم دکتر اسکندر زند، دکتر محمدعلی باغستانی، دکتر نوشین نظام آبادی، مهندس پرویز شیمی و دکتر سیدکریم موسوی از اعضای هیئت علمی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور در 23 فصل تالیف و تدوین شده است و در سال 1396 توسط انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد به چاپ رسیده است.

کتاب راهنمای شیمیایی کنترل علف های هرز
شاخه اصلی: محصولات
گروه: کتاب ها ، کود-سم-آفات

کتاب علف کش ها و روش های کاربرد آن ها به قلم اسکندر زند؛ استاد موسسه تحقیقات گیاهپزشکی ایران، سید کریم موسوی؛ استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان و احمد حیدری؛ استادیار موسسه تحقیقات گیاه پزشکی ایران در 20 فصل نگاشته شده است و توسط انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد به چاپ رسیده است.

شاخه اصلی: محصولات
گروه: زراعت-گلخانه

کتاب علف های هرز و کنترل آن ها به قلم محمدرضا سیفی، بابک پیکرستان و مرضیه کلهر در 4 فصل نگاشته شده است و توسط انتشارات تاک به چاپ رسیده است.

کتاب حاضر اطلس رنگی از 70 گونه رایج در کشور به معرفی اصول علم علف های هرز می پردازد و در دو جلد حاضر شده است. در جلد اول به مباحث کلی در زمینه 70 گونه علف هرز پرداخته شده است و در جلد دوم با دیدی اختصاصی تر علف های هرز مهم مزارع مختلف معرفی شده است. طبیعی است توصیف جنبه های مختلف علم علف های هرز در دو جلد کتاب مقدور نیست ولی سعی شده است مباحث اصلی و اولویت دار در آن مطالعه و بررسی شود. این کتاب می تواند برای دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته های مهندسی کشاورزی مفید واقع شود.

شاخه اصلی: محصولات
گروه: زراعت-گلخانه

کتاب کاشت، داشت و برداشت سویا به قلم مهندس ایمان آزادی و مهندس بنفشه یوسفی در 10 فصل نگاشته شده است و توسط انتشارات تاک به چاپ رسیده است.

کتاب حاضر دارای اطلاعاتی به روز و علمی برای پیش برد کشت سویا در کشور می باشد که کمک شایانی جهت کشت و پرورش این گیاه می کند. امید است که این کتاب بتواند راه حلی برای انجام امور در باب سویا را به محققین، پژوهشگران و کشاورزان معرفی کند.

شاخه اصلی: محصولات
گروه: زراعت-گلخانه

کتاب اصول و مبانی زراعت به قلم دکتر محمدرضا خواجه پور، دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان در 21 فصل نگاشته شده است و توسط انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان به چاپ رسیده است.

تولید گیاهان زراعی بر اساس جداولی مشتمل بر شرایط مطلوب رشد آن ها، روش کاشت، میزان کود، حرارت مطلوب جوانه زدن و سبز شدن، دور آبیاری، علف کش های قابل استفاده، آفات و امراض محصول، تاریخ و روش برداشت، تناوب زراعی پیشنهادی و غیره موفقیت آمیز نخواهد بود. شناخت دقیق کلیه عوامل مؤثر بر رشد گیاه، تشخیص صحیح کیفیت و کمیت این عوامل در منطقه مورد نظر و توانایی در انجام بهترین تلفیق آن ها با امکانات و وسایل زراعی موجود برای استفاده مؤثر از توان تولیدی گیاه و محیط و در نتیجه حصول بالاترین میزان ممکن عملکرد ضرورت دارد.

شاخه اصلی: محصولات
گروه: زراعت-گلخانه

کتاب چای کاشت، داشت، برداشت توسط دکتر مهدی شریفانی و دکتر خدایار همتی در 13 فصل ترجمه شده است و توسط انتشارات آییژ به چاپ رسیده است.

پیشگفتار نویسنده

خوشبختانه هم اکنون متخصصان علاقمند به چای در سازمان تحقیقات چای کشور و همراه با آنان محققین سایر مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی در پی این هستند تا با اصلاح و کشف شیوه های نوین تکثیر و اصلاح و روش های داشت مطلوب و فرآوری، معضلات این محصول را حل نمایند. تشکیل سازمان های حمایتی از چای که در چاپ کتاب، برگزاری کارگاه آموزشی و همایش های مربوطه مساعدت نماید می تواند به رونق و توسعه چای کمک نماید. ارتباط با سازمان های بین المللی چای و انتقال نتایج به چایکاران محترم می تواند از راهکارهای دیگر توسعه چای باشد. امید است این کتاب به رونق و توسعه چای کشور کمک نماید.

کتاب چای کاشت، داشت، برداشت
شاخه اصلی: محصولات
گروه: زراعت-گلخانه

کتاب اصول پرورش و زراعت لوبیا در سال 1394 در یازده فصل توسط دکتر فرود صالحی استادیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی  و منابع طبیعی استان چهار محال بختیاری تدوین و گردآوری شده است.

نویسنده امیدوار است که مطالب این کتاب بتواند مورد توجه محققین، کشاورزان و دانشجویان رشته های کشاورزی که با زراعت و پرورش لوبیا سر و کار دارند قرار گیرد.

حبوبات به عنوان منبع اصلی تولید پروتیین گیاهی و تثبیت زیستی نیتروژن هوا، جایگاه خاصی در تناوب زراعی محصولات زراعی دارند. سطح زیر کشت حبوبات کشور حدود 770100 هکتار است که عمدتا شامل کشت دیم گیاهان نخود و عدس بوده و در بین حبوبات بیشترین سطح کشت حبوبات آبی به لوبیا اختصاص دارد.

آبیاری لوبیا کاشت لوبیا کشاورزی کتاب پرورش و زراعت لوبیا
× عضویت در گروه تلگرام کشاورزی پادیاب