شاخه اصلی: مقالات
گروه: آبیاری

قطره چکان گسیلنده کوچکی است که از پلاستیک های با کیفیت ساخه می شود. قطره چکان بر روی لوله های پلی اتیلن نرم در فواصل مناسب نصب می گردد. آب با فشار تقریبا یک بار وارد قطره چکان شده و در فشار صفر به شکل قطرات پیوسته و با دبی کم در حدود ۱ تا […]

قطره چکان و انواع آن
× عضویت در گروه تلگرام کشاورزی پادیاب