شاخه اصلی: مقالات
گروه: صنعت و ایمنی

ماده ساخت لوله های تک لایه انتقال آب آشامیدنی، از احاض فنی ، نوع کوپلی پروپلین است که زیر مجموعه پروپیلن ها قرار می گیرد. ساختار شیمایی پروپیلن به خاطر پیوندهای ملکولی که دارد، خصوصیات ویژه ای را به لوله هایی از جنس آن هستند می دهد از جمله : مقاومت در برابر ضربه پیوندهای […]

ی پروپیلن صیقلی فنی لوله ساختار شیمایی ضربه مقاومت عایق حرارت مواد خورنده
شاخه اصلی: مقالات
گروه: صنعت و ایمنی

لوله های پلیمری بسته به نوع زنجیره شیمایی که در ساختمان آن به کار رفته است، در مقابل عوامل آذار دهنده، رفتار خاصی را از خود نشان می دهد. پایداری شیمیای پلیمر هم در مقوله زمان مواجهه با این عوامل و هم در مبحث شدت عوامل، مورد ارزیابی قرار می گیرد. البته در این میان […]

پایداری شیمیایی مواد شیمایی ساختار لوله مجرای آب
شاخه اصلی: مقالات
گروه: صنعت و ایمنی

لوله های پلی پروپیلن به لوله های تک لایه پلیمری گفته می شود که بعد از لوله های فلزی وارد جریان سیستم لوله کشی ساختمان شدند. این لوله ها اکثرا به رنگ سفید و سبز هستند که رنگ سفید آنها مرسوم تر است. این لوله ها توسط دستگاه مخصوصی به نام دستگاه جوش به اتصالات […]

مجرای آب آب آشامیدنی پلی پروپیلن مزایا معایب لوله
شاخه اصلی: مقالات
گروه: صنعت و ایمنی

افت فشار و دما از مسائل مهمی است که هنگام استفاده شبکه های آبرسانی باید به آن توجه ویژه داشت. این دو مقوله می توانند هم از جنس لوله ها و اتصالات و هم از شکل چیدمان لوله ها هنگام لوله کشی تاثیر بپذیرند. به معنی که از طرفی جنس ماده سازنده لوله ها رابطه […]

ه غشای لوله افت فشار افت دمای آب لوله پروپیلن جنس لول
× عضویت در گروه تلگرام کشاورزی پادیاب