شاخه اصلی: مقالات
گروه: محصولات کشاورزی

ماش یکی از حبوبات با ارزش می باشد . و سرشار از فسفر است. دانه ماش از نظر مواد پروتئینی غنی بوده و حدود ۲۵ درصد پروتئین دارد که بصورت کامل و لپه شده و یا آرد مورد مصرف قرار می گیرد . و در مقایسه با گونه های دنیای جدید ( انواع لوبیاها ) […]

ماش و خصوصیات کشت آن
شاخه اصلی: محصولات
گروه: زراعت-گلخانه

کتاب ” زراعت ماش ” به قلم مجید رخشنده رو، محقق بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی مرکز تحقیقات ، آموزش و منابع طبیعی استان فارس نگاشته شده و ناشر آن ” نشر تاک ” است .
کتاب حاضر ، شامل 96 صفحه است .
در پیشگفتار کتاب چنین می خوانیم :
حبوبات به عنوان یکی از مهمترین منابع گیاهی غنی از پروتئین بعد از غلات ، دومین منبع مهم غذایی به شمار می روند . این گیاهان با تثبیت زیستی نیتروژن ضمن بهبود حاصلخیزی خاک ، به صورت گیاهان پوششی و یا در تناوب با بسیاری از گیاهان زراعی در جلوگیری از فرسایش خاک موثر بوده و نقش مهمی در پایداری نظام های کشاورزی ایفا می نمایند و برای تنوع بخشی به عنوان محصولات ممتاز در نظر گرفته می شوند .

کتاب زراعت ماش
× عضویت در گروه تلگرام کشاورزی پادیاب