این اتصال جهت اتصال یک سر لوله به مغزی ها، شیر آلات و یا وسایل رزوه دار دیگر استفاده می شود. این نوع اتصال از یک سر به لوله متصل می شود و از سر دیگر که به صورت مادگی است و دارای رزوه می باشد به قطعه دیگر. از قابلیتهای این اتصال باز کردن آن و استفاده برای دفعات بعدی است. این اتصال به دلیل مواد به کار رفته در آن دارای مقاوت بالا در برابر اشعه UV نور خورشید، سرما و مواد شیمیایی است.

اتصال ماده پیچی اتصالات آبیاری پلی اتیلن

از سراه پلی اتیلن ماده پیچی مهر جهت انشعاب گیری در لوله های پلی اتیلن استفاده می شود. این نوع سراه از دو طرف به لوله پلی اتیلن متصل و  سمت دیگر آن دارای رزوه می باشد که برای اتصال به شیر و دیگر اتصالهای رزوه دار مناسب می باشد. از قابلیتهای سراه پلی اتیلن ماده پیچی مهر باز کردن آن و استفاده برای دفعات بعدی است. این اتصال به دلیل مواد به کار رفته در آن دارای مقاوت بالا در برابر اشعه UV نور خورشید، سرما و مواد شیمیایی است.

اتصالات پلی اتیلن آبیاری سه راه ماده پیچی
× عضویت در گروه تلگرام کشاورزی پادیاب