شاخه اصلی: محصولات
گروه: بیل و گلدان

در کارهای روزمره باغبانی استفاده از بیلچه باغبانی بسیار معمول می باشد و بیلچه باغبانی جزو ابتدایی ترین وسیله مورد نیاز در باغبانی است. از بیلچه بیشتر برای کندن و زیر و رو کردن خاک، وجین کردن و انتقال و کاشت گل و گیاه مورداستفاده قرار می‌گیرند. دسته و تیغه‌ی این محصولات باید از استحکام خوبی برخوردار باشند تا بتوانند فشار و ضربه را به‌خوبی تحمل کنند.

بیلچه باغبانی بهکو ساخت کشور تایوان می باشد. این بیلچه از فولاد ضد زنگ ساخته شده است که خیال کاربر را در استفاده از این محصول در محیط های مختلف را راحت می نماید.

شاخه اصلی: محصولات
گروه: بیل و گلدان

در کارهای روزمره باغبانی استفاده از بیلچه باغبانی بسیار معمول می باشد و بیلچه باغبانی جزو ابتدایی ترین وسیله مورد نیاز در باغبانی است. از بیلچه بیشتر برای کندن و زیر و رو کردن خاک، وجین کردن و انتقال و کاشت گل و گیاه مورداستفاده قرار می‌گیرند. دسته و تیغه‌ی این محصولات باید از استحکام خوبی برخوردار باشند تا بتوانند فشار و ضربه را به‌خوبی تحمل کنند.

بیلچه باغبانی بهکو ساخت کشور تایوان می باشد. این بیلچه از استیل ضد زنگ ساخته شده است که خیال کاربر را در استفاده از این محصول در محیط های مختلف را راحت می نماید.

شاخه اصلی: محصولات
گروه: بیل و گلدان

بیلچه باغبانی BQR ساخت همدان ، یکی از ابزارهای حیاتی در باغبانی ، به خصوص باغبانی محدود می باشد. این وسیله ساده می تواند در کارهای متعدد باغبانی، همچون کندن زمین ، جابجایی و زیر و رو کردن خاک در باغچه ، گل خانه و باغ به طور موثری یاری رسان باشد. توسط این بیلچه می توان خاک گلدان ها را عوض یا جابجا کرد. شکل هندسی و وزن مناسب و دسته خوش دست آن به کاربر کمک می کند که باغبانی لذب بخشی را تجربه کند.

× عضویت در گروه تلگرام کشاورزی پادیاب