شاخه اصلی: مقالات
گروه: گل و فضای سبز

کرمهای قرمز تحت شرایط مطلوب می توانند در یک روز حتی معادل وزن خود از زباله ها و بستر مصرف نمایند. اما بطور متوسط برای بازیافت هر پوند زباله غذایی در طول ۲۶ ساعت ، حدودا” به دو پوند کرم خاکی نیاز است. این مقدار کرم برای انجام فرآیند بروی زباله های غذایی و بستر […]

غذا و بستر مناسب کرم های خاکی
شاخه اصلی: مقالات
گروه: گل و فضای سبز

محفظه های کرم مخصوص ورمی کمپوست را می توان از چوب یا پلاستیک یا از مخازن بازیافت نشده ای مانند وان حمام کهنه، بشکه یا تانکر آب ساخت. همچنین می توان بسته به اولویت شما و شرایط موجود این محفظه ها را در داخل یا خارج نگهداری کرد. هنگامیکه شفیره های قرمز به تغذیه در […]

چگونه یک محفظه كرم مخصوص ورمی کمپوست بسازیم ؟
شاخه اصلی: مقالات
گروه: گل و فضای سبز

گونه های مختلف کرم خاکی نیازهای زیست محیطی متفاوتی دارند که برای تکثیر و سلامتی مداوم آنها جهت تولید ورمی کمپوست ضروری می باشد. این نیازها هستند که بطور اجتناب ناپذیری تعیین می کنند که آیا یک خانواده خاص از کرمها برای کشت در هر شرایطی مناسب می باشند یا خیر؟ برای نمونه اگرچه ممکن […]

سه پارامتر مهم در تولید ورمی کمپوست
× عضویت در گروه تلگرام کشاورزی پادیاب