شاخه اصلی: محصولات
گروه: کود - بذر

بذر هویج استاندارد شرکت پاکان بذر  خلوص 95 درصد و قوه نامیه 85 درصد دارد. این بذر در مناطق سرد در فروردین تا خردادماه و در مناطق گرم در اسفند تا فروردین‌ماه  و در عمق یک سانتی‌متری خاک‌کشت می‌شود. محصول موردنظر 60 تا 80 روز پس از کاشت قابل‌برداشت است.

این بذر در دو نوع بسته بندی خانگی و قوطی 100 گرمی عرضه می شود.

بذر هویج پاکان بذر
شاخه اصلی: مقالات
گروه: محصولات کشاورزی

هویج یکی از سبزی های مشهور و مهم دنیاست. هویج بومی آسیا، اروپا، شمال آفریقا و احتمالا منطقه مدیترانه است. هویج در سال اول، تولید یک سیستم ریشه ی جذب کننده، گسترده و عمیق می کند که بعداً ضخیم و پر از مواد غذایی می شود. در سال دوم شاخه ی گل دهنده به وجود […]

× عضویت در گروه تلگرام کشاورزی پادیاب