از پانچ لوله قطره ای برای سوراخ کردن لوله و نصب قطره چکان استفاده می شود. پانچر چند کاری اسپرینگ علاوه بر قابلیت سوراخ نمودن لوله دارای این قابلیت نیز می باشد که می توان از آن در نصب قطره چکان هم بهره جست.

پانچ لوله قطره ای چند کاره اسپرینگ
× عضویت در گروه تلگرام کشاورزی پادیاب