شاخه اصلی: محصولات
گروه: کود - بذر

بذر گیاه جعفری که  توسط شرکت پاکان بذر اصفهان  عرضه می شود دارای خلوص  94 درصد و قوه نامیه  70 درصد است. این بذر را  باید در فصل بهار  کشت نمود. عمق لازم برای کاشت این بذر 3 تا 5 برابر ضخامت بذر  می باشد.

بذر جعفری - پاکان بذر
  • 4,000 تومان10,000 تومان

× عضویت در گروه تلگرام کشاورزی پادیاب