شاخه اصلی: مقالات
گروه: محصولات کشاورزی

پتاسیم (با علامت اختصاری K ) در کنار نیتروژن (N) و فسفر (P) یکی از سه عنصر اصلی مورد نیاز گیاهان است. موقعی مه برچسب یک بسته کود را می خوانید برروی آن سه عدد (مانند: 20- 10 – 20) نوشته شده است که عدد سوم نشان دهنده درصد وزنی پتاسیم در آن کود است. […]

علائم کمبود پتاسیم در گیاهان
× عضویت در گروه تلگرام کشاورزی پادیاب