شاخه اصلی: محصولات
گروه: کشاورزی ارگانیک

کتاب پرورش میوه های ارگانیک توسط مهندس محمدرضا نایینی، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قم و مهندس احمد کمیجانی،کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قم در 7 فصل ترجمه شده است و توسط انتشارات آییژ به چاپ رسیده است.

کتاب پرورش میوه های ارگانیک به عنوان یک مرجع برای آموزش در مدارس و دانشکده ها استفاده می شود. همیچنین کتابی است که به پرورش دهندگان محصولات کشاورزی کمک می کند تا تولید ارگانیک را در جایی که امکان فروش این گونه محصولات در سطح انبوه وجود دارد، شروع نمایند.

کتاب پرورش میوه های ارگانیک
شاخه اصلی: مقالات
گروه: محصولات کشاورزی

کمیت و کیفیت آب آبیاری از عوامل تاثیرگذار بر کشت ارگانیک توت فرنگی است . منبع آب باید قادر باشد تا آب کافی برای پرورش توت فرنگی را در طی فصل رشد تامین نماید و بتواند محصول را در شب های سرد و در طول دوره گل دهی از خطر سرمازدگی محافظت نماید . آبیاری […]

کشت ارگانیک توت فرنگی آبیاری توت فرنگی
× عضویت در گروه تلگرام کشاورزی پادیاب