شاخه اصلی: محصولات
گروه: کود - بذر

بذر پیازچه که محصولی از شرکت پاکان بذر است دارای قوه نامیه 80 درصد و درصد خلوص 96 درصد  می‌باشد. این بذر را از اوایل اسفند تا اواخر خرداد  در عمق یک سانتی‌متری خاک کشت می‌کنند. این محصول 30 تا 50 روز پس از کاشت قابل‌برداشت است.

بذر پیازچه قیمت بذر پیازچه بذر پیازچه خوب کیفیت بذرییازچه
  • 4,000 تومان13,000 تومان

× عضویت در گروه تلگرام کشاورزی پادیاب