شاخه اصلی: محصولات
گروه: زراعت-گلخانه

کتاب چای سبز به قلم عبدالرضا آقاجانی، کارشناس ارشد علوم و صنایع غذایی و مدرس دانشگاه در 19 فصل ترجمه شده است و توسط انتشارات تاک به چاپ رسیده است.

اگرچه عنوان کتاب به مطالعات مرتبط با چای سبز اشاره دارد، ولی در بسیاری از موارد به منظور مقایسه این نوع از چای با انواع دیگر چای به ویژه چای سیاه، نکات ارزشمندی در رابطه با چای سیاه و … بیان شده است. در هر حال، عمده مباحث کتاب حاضر به خواص سلامت بخش چای سبز با توجه به نتایج تحقیقات انجام شده در سیستم های درون زیست و برون زیست و به وسیله دانشمندان صاحبنظر پرداخته شده است.

شاخه اصلی: مقالات
گروه: محصولات کشاورزی

۱) آبیاری چای آبیاری چای ممکن است برای کاهش اثرات خشکی شدید لازم باشد. آبیاری کمک می کند تا گیاه چای نظم تولید خود را بعد از یک دوره سرد بدست آورد و باعث کاهش نرخ تلفات بعد از برداشت گیاه می گردد. مقدار آبیاری چای بستگی به کمبود آب، ذخیره آب مفید در خاک […]

۵ نکته که باید در کاشت چای بدانید
شاخه اصلی: محصولات
گروه: زراعت-گلخانه

کتاب چای کاشت، داشت، برداشت توسط دکتر مهدی شریفانی و دکتر خدایار همتی در 13 فصل ترجمه شده است و توسط انتشارات آییژ به چاپ رسیده است.

پیشگفتار نویسنده

خوشبختانه هم اکنون متخصصان علاقمند به چای در سازمان تحقیقات چای کشور و همراه با آنان محققین سایر مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی در پی این هستند تا با اصلاح و کشف شیوه های نوین تکثیر و اصلاح و روش های داشت مطلوب و فرآوری، معضلات این محصول را حل نمایند. تشکیل سازمان های حمایتی از چای که در چاپ کتاب، برگزاری کارگاه آموزشی و همایش های مربوطه مساعدت نماید می تواند به رونق و توسعه چای کمک نماید. ارتباط با سازمان های بین المللی چای و انتقال نتایج به چایکاران محترم می تواند از راهکارهای دیگر توسعه چای باشد. امید است این کتاب به رونق و توسعه چای کشور کمک نماید.

کتاب چای کاشت، داشت، برداشت
× عضویت در گروه تلگرام کشاورزی پادیاب