شاخه اصلی: محصولات
گروه: ابزار برقی و شارژی

چراغ قوه امدادی IRONMAX دارای یک پنل است که قادر است ۱۵۰ لومن نیز از خود روشنایی تولید کند که این در نوع خود بی نظیر است.

چراغ قوه یکی از مهمترین دستاورد های بشر به شمار می آید  و با اینکه کاملا ساختار ساده ای دارد، در زندگی افراد بسیار زیاد کاربرد دارد. سفر، زمین های باغبانی و زراعی، تونل ها و معادن و …. از جمله مواردی است که میتوان نقش کلیدی یک چراغ قوه را احساس کرد.

شاخه اصلی: محصولات
گروه: ابزار برقی و شارژی

چراغ قوه یکی از مهمترین دستاورد های بشر به شمار می آید  و با اینکه کاملا ساختار ساده ای دارد، در زندگی افراد بسیار زیاد کاربرد دارد. سفر، زمین های باغبانی و زراعی، تونل ها و معادن و …. از جمله مواردی است که میتوان نقش کلیدی یک چراغ قوه را احساس کرد. حال با استفاده از نکات فوق، امروز قرار است دو محصول بسیار با کیفیت و عالی را به شما معرفی کنیم: نور افکن شارژی IRONMAX و چراغ قوه امدادی IRONMAX

× عضویت در گروه تلگرام کشاورزی پادیاب