شاخه اصلی: مقالات
گروه: گل و فضای سبز

نوسازی چمن ها فرایندی است که در آن چمن قدیمی را از بین می برند و آنرا با چمن جدید جایگزین می کنند. این فرایند طبیعتا نیاز به عملیاتی چون تسطیح ، شخم زنی زمین و دیگر فعالیت ها ندارد. نوسازی هنگامی انجام می شود که چمن کیفیت خود را از دست داده باشد ولی […]

نوسازی و چمن کاری
شاخه اصلی: مقالات
گروه: گل و فضای سبز

فسفر یکی از عناصر مهم در رشد گیاهان از جمله چمن است . نقش فسفر را می توان ذخیره و انتقال انرژی دانست، پس در صورت کمبود آن ، رشد و نمود عادی گیاه اتفاق نمی افتد. فسفر در ساختار فسفولیپید غشای سلولی نقش داشته و تشکیل کامل این غشا نیز بستگی به میزان فسفر […]

کود دهی فسفرچمن
× عضویت در گروه تلگرام کشاورزی پادیاب