شاخه اصلی: مقالات
گروه: محصولات کشاورزی

گلدان های پلاستیکی یا سفالی، جعبه های چوبی، جعبه های مسطح ویژه پرورش گل و حتی قطعات سنگی می توانند ظرف هایی مناسب برای پرورش کاکتوس و گیاهان گوشتی باشند. تنها شرط لازم برای این ظروف، اینست که خوب آبکش شوند به گونه ای که پیوسته، خاک آن ها نرم و تهویه پذیر نگاه داشته […]

چگونه یک گلدان مناسب برای کاکتوس انتخاب کنیم؟
شاخه اصلی: مقالات
گروه: گل و فضای سبز

کتاب جهان کاکتوس ها (پرورش کاکتوس در باغ، خانه و آپارتمان) به قلم مهندس رویا مطلق زاده در ۶ بخش و ۲۵۵ صفحه نگاشته شده است و توسط انتشارات فرهنگ جامع به چاپ رسیده است. بخش اول کتاب جهان کاکتوس ها به آشنایی با کاکتوس ها و تفاوت آن ها با گیاهان گوشتی می پردازد. […]

کاکتوس
شاخه اصلی: محصولات
گروه: گل و فضای سبز

کتاب پرورش ، تکثیر و نگهداری کاکتوس ها و گیاهان گوشتی توسط معصومه استکی ( کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان) ، محمد باقر مشتاقیان ( عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات آموزش جهاد کشاورزی اصفهان ) ، مجتبی حق شناس ( کارشناس ارشد کشاورزی و مدرس دانشگاه ) نگاشته شده و نشر ” تاک ” آن را منتشر کرده است .کتاب مشتمل بر 128 صفحه در 3 فصل است .

شاخه اصلی: محصولات
گروه: گل و فضای سبز

کتاب دنیای شگفت انگیز کاکتوس ها (معرفی، پرورش و تکثیر) به قلم معصومه استکی (کارشناس عالی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان)، زهرا جابرالانصار (دانشجوی دکتری مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان)، یاسمین میری (دانشجوی دکتری و مدرس مرکز آموزش جهاد کشاورزی اصفهان) و مجید شاهواروقی فراهانی (کارشناس و پرورش دهنده کاکتوس) در 5 فصل نگاشته شده است و توسط انتشارات مرز دانش در سال 1394 به چاپ رسیده است.

شاخه اصلی: محصولات
گروه: گل و فضای سبز

کتاب جهان کاکتوس ها (پرورش کاکتوس در باغ، خانه و آپارتمان) به قلم مهندس رویا مطلق زاده در شش بخش نگاشته شده است و توسط انتشارات فرهنگ جامع منتشر شده  است.

کاکتوس ها در ایران به ویژه در سه دهه ی اخیر تا کنون هواخواهان بیشماری پیدا نموده و شمار فراوانی از دوستداران این گیاهان به کشت، باز پروری و نگاهداری کاکتوس ها پرداخته اند ولی بیشتر پرورش دهندگان همواره از کمبود منابع، شیوه های کشت و راهنمایی برای نگهداری و پرورش درست آن، به ویژه نبودن کتاب یا نوشتار فارسی همواره ناخشنود بوده اند.

از این رو هدف از تألیف این کتاب در راستای پاسخ و برآوردن چنین درخواست و نگرشی بوده است تتا راهگشای دوستداران کاکتوس بوده و دریابند که با گیاه خویش چه باید بکنند و بدانند برای پرورش و نگهداری و حتی تولید آن ها به چه مراقبت هایی نیاز خواهند داشت.

مهندس رویا مطلق زاده کتاب جهان کاکتوس ها پرورش کاکتوس در باغ، خانه و آپارتمان
× عضویت در گروه تلگرام کشاورزی پادیاب