شاخه اصلی: مقالات
گروه: آبیاری

روش های آبیاری تحت فشار طی سالیان متمادی در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار می گرفته است. هزینه های زیاد و تکنیک های پیشرفته جهت اجرا و گرفتگی نازل های آبیاری در آبیاری تحت فشار از جمله معایب این روش می باشد. با توجه به کمبود آب در مناطق مختلف کشور سیستمی معرفی شد که […]

سامانه های آبیاری کم فشار آبیاری کم فشار
شاخه اصلی: محصولات
گروه: دانشگاهی و آبیاری

گرچه برای کنترل بحران آب و جلوگیری از فرو افتادن بیشتر آب های زیرزمینی راه حلی به جز کاهش برداشت ها نیست، اما در پاسخ به تقاضای روزافزون آب (در شرایط کمیابی آب) بایستی مصارف بهینه گردند. در کشور ما بیش از 90% از آب به صورت تبخیر و تعرق در کشاورزی و فضاهای سبز شهری به مصرف می رسد. بنابراین مدیریت برداشت، کاربرد و مصرف آب در بخش کشاورزی نقش بسیار مهمی در این شرایط دارد.

کتاب مبانی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
شاخه اصلی: مقالات
گروه: آبیاری

قصد داریم در زمینی به ابعاد ۸۳ × ۱۲۰ (در حدود یک هکتار) هندوانه بکاریم و آن را به صورت قطره ای آبیاری نماییم. هندوانه کاشت شده در فواصل ردیف های ۲.۲ متر و فاصله روی ردیف ۰.۵ متر می باشد. زمین به دو بخش تقسیم شده است که هر بخش دارای ۵۴ ردیف به […]

آبیاری قطره ای هندوانه
شاخه اصلی: مقالات
گروه: آبیاری

جهت استفاده بهینه از مقدار اسید مصرفی در سیستم آبیاری و افزایش کارایی و همچنین اطمینان بهره دار از اثرات مثبت اسید وارد شده به داخل سیستم، می بایست موار دزیر رعایت شود: – در صورتی که هدف بالا بردن اسیدیته (pH) آب است، توصیه می شود مقدار pH به مدت ۲۴ ساعت در حدود […]

راهکارهای افزایش کارایی اسید شویی قطره چکان ها
شاخه اصلی: محصولات
گروه: دانشگاهی و آبیاری

اصول طراحی سیستم های آبیاری در مزرعه به قلم دکتر امین علیزاده، استاد دانشگاه فردوسی مشهد در 23 فصل نگاشته شده است و توسط انتشارات داشگاه صنعتی سجاد به چاپ رسیده است.

کتاب اصول طراحی سیستم های آبیاری در مزرعه منطبق بر نیازهای درسی دانشجویان کارشناسی علوم و مهندسی آب در دروس طراحی سیستم های آبیاری سطحی و تحت فشار تدوین شده است. اما مطالب به نحوی است که برای مهندسان آبیاری و دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد نیز قابل استفاده باشد.

شاخه اصلی: محصولات
گروه: باغبانی

کتاب کشت و پرورش گردو در 5 فصل توسط مهندس مهری خسروی دانشجوی دکتری مهندسی علوم جنگل دانشگاه ایلام تالیف شده است.

این کتاب با هدف بررسی و ارائه مطالب فنی، علمی و کاربردی برای دانشجویان دوره کارشناسی، کارشناسی ارشد و باغبانان کل کشور تدوین شده است. کتاب حاضر مطالب کاملی را در رابطه با کاشت، داشت و برداشت گردو و همچنین ارقام آن و آفات و بیماری ها و راه های مبارزه با آن ها دربردارد.

کتاب کشت و پرورش گردو آبیاری گردو
شاخه اصلی: محصولات
گروه: دانشگاهی و آبیاری

کتاب آبیاری قطره ای (آشنایی، راهبری و مدیریت) در 4 فصل توسط جواد باغانی عضو هییت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی به رشته تحریر در آمده است.در کتاب حاضر سعی شده است مطالب به طور خلاصه، کاربردی و جمع بندی شده تدوین گردد. ضمن اشاره مختصری به مبانی نظری، بر ذکر مطالبی در زمینه شناخت، تعمیر و نگهداری، راهبری و مدیریت سیستم های آبیاری قطره ای، تاکید شده که برای استفاده مهندسین، تکنسین ها، بهره برداران و مدیران مزارع تالیف شده است.

کتاب آبیاری قطره ای آبیاری تحت فشار پمپ آبیاری
شاخه اصلی: محصولات
گروه: دانشگاهی و آبیاری

آبیاری قطره ای شیوه ای است که در آن با دقت و کنترل زیاد برای هر بوته یا تک درخت تامین می شود. این شیوه تا حد زیادی از نظر طراحی مشابه با روش آبیاری بارانی است. با این وجود در روش قطره ای مفاهیم جدیدی بکار گرفته می شود که در سایر روش های آبیاری ذکری از آنها به عمل نمی آید. این روش نه تنها در ایران بلکه در بسیاری از نقاط دیگر در حال گسترش بوده و هر روز انواع گوناگونی از آن ابداع می گردد. همزمان، ساخت وسایل و تجهیزات آبیاری قطره ای نیز در حال گسترش می باشد

کتاب آبیاری قطره ای امین علیزاده
× عضویت در گروه تلگرام کشاورزی پادیاب