شاخه اصلی: محصولات
گروه: گل و فضای سبز ، کتاب ها

کتاب گالکاری مبانی و گونه ها نوشته دکتر جان ام. دال و دکتر هارولد اف. ویلکینز برگرداننده دکتر مرتضی خوشخوی ( استاد ممتاز دانشگاه شیراز و عضو پیوسته فرهنگستان علوم ) بالغ بر 628 صفحه که توسط انتشارات دانشگاه شیراز چاپ شده است. این کتاب در دو جلد است که در اینجا به جلد اول آن اشاره داریم.

کتاب گلکاری، مبانی و روش ها یک کتاب جامع است که برای متخصصین صنعتی و دانشجویان و استادان دانشگاهی طراحی شده است. این کتاب، برای رشد فراورده ها، راه اندازی موسسه ها و بازاررسانی فراورده تولید کنندگان کاربرد دارد.

کتاب گلکاری مبانی و گونه ها
شاخه اصلی: محصولات
گروه: کتاب ها ، باغبانی

کتاب گردو راهنمای کاشت، داشت و برداشت به همت سید محمد رضا سیفی، مجید آنجفی و سعیده موسوی دزفولی در 146 صفحه گردآوری و تدوین گردیده است و توسط انتشارات تحقیقات آموزش کشاورزی به چاپ رسیده.

این کتاب چاپ اول و در 1000 نسخه به چاپ رسیده شده است. کتاب گردو راهنمای کاشت، داشت و برداشت در پنج بخش تدوین گردیده شده است

کتاب گردو راهنمای کاشت - داشت و برداشت تالیف سیفی
شاخه اصلی: محصولات
گروه: کتاب ها ، باغبانی

کتاب میوه کاری در مناطق معتدله نوشت مهرداد جعفر پور، رامین بابادایی سامانی و مهرزاد هنرورمشتمل بر 376 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان در قطع وزیری چاپ شده است. این کتاب شامل 12 فصل است که در ادامه به معرفی فصول این کتاب می پردازیم: مقدمه: کشت های متراکم و پراکنده […]

کتاب میوه کاری در مناطق معتدله نوشت مهرداد جعفر پور، رامین بابادایی سامانی و مهرزاد هنرور
× عضویت در گروه تلگرام کشاورزی پادیاب