شاخه اصلی: محصولات
گروه: دانشگاهی و آبیاری

کتاب زبان تخصصی دانشجویان مهندسی آب به قلم دکتر جهانگیر عابدی کوپایی، استاد گروه مهندسی آب دانشگاه صنعتی اصفهان و مهندس مصطفی گودرزی در 6 بخش و 26 در درس نگاشته شده است و توسط انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان به چاپ رسیده است.

کتاب زبان تخصصی مهندسی آب اولين كتاب تخصصی زبان انگليسی در حوزه مهندسی آب برای دانشجویان و محققین اين رشته می باشد. با مطالعه این کتاب که متون و تصاویر آن از منابع معتبر علمی گردآوری شده است خواننده می تواند همزمان توانایی خود را در خواندن و نوشتن متون تخصصی بهبود بخشد.

کتاب زبان تخصصی مهندسی آب
شاخه اصلی: محصولات
گروه: دانشگاهی و آبیاری

کتاب هیدرولیک کانال های باز به قلم دکتر سید محمود حسینی و دکتر جلیل ابریشمی از اعضای هیئت علمی گروه عمران دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد در 13 فصل نگاشته شده است و توسط انتشارات دانشگاه امام رضا به چاپ رسیده است.

ویرایش دوم کتاب مشتمل بر چهار بخش است که سیزده فصل کتاب را تشکیل می دهند. این بخش ها به ترتیب قوانین اساسی حاکم بر جریان های آزاد، جریان های دائمی در کانال های باز، هیدرولیک سازه های مرتبط با جریان های آزاد و جریان های غیر دائمی در کانال های باز را شامل می شوند.

شاخه اصلی: محصولات
گروه: دانشگاهی و آبیاری

اصول طراحی سیستم های آبیاری در مزرعه به قلم دکتر امین علیزاده، استاد دانشگاه فردوسی مشهد در 23 فصل نگاشته شده است و توسط انتشارات داشگاه صنعتی سجاد به چاپ رسیده است.

کتاب اصول طراحی سیستم های آبیاری در مزرعه منطبق بر نیازهای درسی دانشجویان کارشناسی علوم و مهندسی آب در دروس طراحی سیستم های آبیاری سطحی و تحت فشار تدوین شده است. اما مطالب به نحوی است که برای مهندسان آبیاری و دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد نیز قابل استفاده باشد.

شاخه اصلی: محصولات
گروه: دانشگاهی و آبیاری

کتاب روش های محاسباتی در مدلسازی مهندسی آب با استفاده از نرم افزار MATLAB به قلم دکتر مخمد شایان نژاد، دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه صنعتی اصفهان در 11 فصل نگاشته شده است و توسط انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان به چاپ رسیده است.

در فصول ابتدایی این کتاب، روش های انفصال جملات دیفرانسیلی، روش های حل معادلات و دستگاه معادلات و پس از آن روش های حل معادلات دیفرانسیلی تشریح شده است. به علت اینکه محاسبات بسیار حجیم است، نیاز به یک زبان برنامه نویسی می باشد که در این کتاب از نرم افزار MATLAB استفاده شده که در اولین فصل کتاب معرفی می شود.

شاخه اصلی: محصولات
گروه: دانشگاهی و آبیاری

این کتاب جلد دوم مجموعه ای دو جلدی است که به مبحث پر اهمیت طراحی سیستم های آبیاری پرداخته است. در این جلد که به کوشش دکتر امین علیزاده تهیه شده بیشتر به مباحث طراحی سیستم های آبیاری تحت فشار که شامل آبیاری قطره ای و بارانی است می پردازد.

مطالب این کتاب بر اساس سر فصل های تدوین شده برای درس آبیاری تحت فشار و با تاکید بر جنبه های کاربردی آن که بتواند مورد استفاده طراحان نیز قرار گیرد انجام شده است. به همین دلیل در اکثر موارد و به صورت ضمیمه مثال ها و تمرین های عملی ارایه شده است که به درک بیشتر مطالب کمک خواهد کرد.

کتاب طراحی سیستم های آبیاری
شاخه اصلی: محصولات
گروه: دانشگاهی و آبیاری

کتاب طراحی سیستم های آبیاری کوششی است از طرف دکتر امین علیزاده عضو هییت علمی دانشگاه فردوسی شهر مشهد در جهت تامین نیازهای برخی علاقمندان به دانش آبیاری و اختصاصا تدوین مطالب مورد نیاز دانشجویان رشته مهندسی کشاورزی – آب.

کتاب حاضر جلد اول این مجموعه دو جلدی است و بیشتر به مباحث طراحی سیستم های آبیاری سطحی می پردازد.

کتاب طراحی سیستم های آبیاری
شاخه اصلی: محصولات
گروه: دانشگاهی و آبیاری

کتاب مبانی آبیاری و اصول طراحی روش های آبیاری بارانی کلاسیک مشتمل بر یازده فصل است. در این کتاب به بیان اصول و قوانین کلی حاکم بر آبیاری بارانی و روش طراحی سامانه های کلاسیک پرداخته شده است. این کتاب به زبان ساده، علمی و کاربردی تالیف شده است و قابل استفاده دانشجویان مهندسی آب و آبیاری، سایر دانشجویان کشاورزی و کارشناسان می باشد.

آبیاری و اصول طراحی روش های آبیاری بارانی کلاسیک
× عضویت در گروه تلگرام کشاورزی پادیاب