شاخه اصلی: محصولات
گروه: دانشگاهی و آبیاری

کتاب رابطه آب و خاک و گیاه به قلم دکتر امین علیزاده، استاد دانشگاه فردوسی مشهد در 22 فصل نگاشته شده است و توسط انتشارات دانشگاه صنعتی سجاد به چاپ رسیده است.

کتاب رابطه آب و خاک و گیاه بعنوان یک کتاب درسی و براساس سرفصل های دروسی که با این عنوان و یا عناوین مشابه در برنامه های آموزشی دانشجویان دوره های کارشناسی علوم خاک، آبیاری، زراعت، منابع طبیعی و برخی رشته های دیگر گنجانده شده تدوین گردیده است. هر چند مطالب کتاب برای پوشش 2 الی 3 واحد درسی است اما در مواردی از آن فراتر رفته است تا به تفهیم و درک بهتر مطالب کمک کرده باشد.

شاخه اصلی: محصولات
گروه: دانشگاهی و آبیاری

کتاب هیدرولیک کانال های باز به قلم دکتر سید محمود حسینی و دکتر جلیل ابریشمی از اعضای هیئت علمی گروه عمران دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد در 13 فصل نگاشته شده است و توسط انتشارات دانشگاه امام رضا به چاپ رسیده است.

ویرایش دوم کتاب مشتمل بر چهار بخش است که سیزده فصل کتاب را تشکیل می دهند. این بخش ها به ترتیب قوانین اساسی حاکم بر جریان های آزاد، جریان های دائمی در کانال های باز، هیدرولیک سازه های مرتبط با جریان های آزاد و جریان های غیر دائمی در کانال های باز را شامل می شوند.

شاخه اصلی: محصولات
گروه: دانشگاهی و آبیاری

کتاب زهکشی به قلم دکتر امین علیزاده، استاد دانشگاه فردوسی مشهد در 23 فصل ترجمه و تدوین شده است و توسط انتشارات دانشگاه امام رضا به چاپ رسیده است.

متن فارسی این کتاب از زمان انتشار که بیش از چند سال از آن نمی گذرد پنج بار تجدید چاپ شده است که نشان از استقبال دانشجویان و کارشناسان عزیز از آن دارد. در چاپ ششم تصمیم گرفته شد که ویرایش جدیدی از آن ارائه شود و برخی از کاستی های آن رفع شود.

شاخه اصلی: محصولات
گروه: دانشگاهی و آبیاری

اصول طراحی سیستم های آبیاری در مزرعه به قلم دکتر امین علیزاده، استاد دانشگاه فردوسی مشهد در 23 فصل نگاشته شده است و توسط انتشارات داشگاه صنعتی سجاد به چاپ رسیده است.

کتاب اصول طراحی سیستم های آبیاری در مزرعه منطبق بر نیازهای درسی دانشجویان کارشناسی علوم و مهندسی آب در دروس طراحی سیستم های آبیاری سطحی و تحت فشار تدوین شده است. اما مطالب به نحوی است که برای مهندسان آبیاری و دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد نیز قابل استفاده باشد.

شاخه اصلی: محصولات
گروه: دانشگاهی و آبیاری

کتاب اصول هیدرولوژی کاربردی به قلم دکتر امین علیزاد، استاد دانشگاه فردوسی مشهد در 23 فصل نگاشته شده است و توسط انتشارات دانشگاه امام رضا به چاپ رسیده است.

هدف از نوشتن این کتاب، که چاپ اول آن در سال 1367 منتشر گردید، آن بود تا مطالب درسی مورد نیاز دانشجویان رشته های مهندسی عمران، آبیاری، زمین شناسی، جغرافیا و دیگر کسانی که درس هایی را در زمینه هیدرولوژی می گذرانند بصورت مدون ارائه شده باشد.

شاخه اصلی: محصولات
گروه: دانشگاهی و آبیاری

این کتاب جلد دوم مجموعه ای دو جلدی است که به مبحث پر اهمیت طراحی سیستم های آبیاری پرداخته است. در این جلد که به کوشش دکتر امین علیزاده تهیه شده بیشتر به مباحث طراحی سیستم های آبیاری تحت فشار که شامل آبیاری قطره ای و بارانی است می پردازد.

مطالب این کتاب بر اساس سر فصل های تدوین شده برای درس آبیاری تحت فشار و با تاکید بر جنبه های کاربردی آن که بتواند مورد استفاده طراحان نیز قرار گیرد انجام شده است. به همین دلیل در اکثر موارد و به صورت ضمیمه مثال ها و تمرین های عملی ارایه شده است که به درک بیشتر مطالب کمک خواهد کرد.

کتاب طراحی سیستم های آبیاری
شاخه اصلی: محصولات
گروه: دانشگاهی و آبیاری

کتاب طراحی سیستم های آبیاری کوششی است از طرف دکتر امین علیزاده عضو هییت علمی دانشگاه فردوسی شهر مشهد در جهت تامین نیازهای برخی علاقمندان به دانش آبیاری و اختصاصا تدوین مطالب مورد نیاز دانشجویان رشته مهندسی کشاورزی – آب.

کتاب حاضر جلد اول این مجموعه دو جلدی است و بیشتر به مباحث طراحی سیستم های آبیاری سطحی می پردازد.

کتاب طراحی سیستم های آبیاری
شاخه اصلی: محصولات
گروه: دانشگاهی و آبیاری

آبیاری قطره ای شیوه ای است که در آن با دقت و کنترل زیاد برای هر بوته یا تک درخت تامین می شود. این شیوه تا حد زیادی از نظر طراحی مشابه با روش آبیاری بارانی است. با این وجود در روش قطره ای مفاهیم جدیدی بکار گرفته می شود که در سایر روش های آبیاری ذکری از آنها به عمل نمی آید. این روش نه تنها در ایران بلکه در بسیاری از نقاط دیگر در حال گسترش بوده و هر روز انواع گوناگونی از آن ابداع می گردد. همزمان، ساخت وسایل و تجهیزات آبیاری قطره ای نیز در حال گسترش می باشد

کتاب آبیاری قطره ای امین علیزاده
× عضویت در گروه تلگرام کشاورزی پادیاب