شاخه اصلی: محصولات
گروه: گل و فضای سبز ، کتاب ها

کتاب گالکاری مبانی و گونه ها نوشته دکتر جان ام. دال و دکتر هارولد اف. ویلکینز برگرداننده دکتر مرتضی خوشخوی ( استاد ممتاز دانشگاه شیراز و عضو پیوسته فرهنگستان علوم ) بالغ بر 628 صفحه که توسط انتشارات دانشگاه شیراز چاپ شده است. این کتاب در دو جلد است که در اینجا به جلد اول آن اشاره داریم.

کتاب گلکاری، مبانی و روش ها یک کتاب جامع است که برای متخصصین صنعتی و دانشجویان و استادان دانشگاهی طراحی شده است. این کتاب، برای رشد فراورده ها، راه اندازی موسسه ها و بازاررسانی فراورده تولید کنندگان کاربرد دارد.

کتاب گلکاری مبانی و گونه ها

کتاب اصول نوین توسط دکتر مرتضی خوشخوی استاد برجسته دانشگاه شیراز نوشته و یکی از کتابهای مهم در بین دانشجویان و علاقه مندان رشته کشاورزی است. این کتاب در 646 صفحه و 26 فصل نوشته شده که توانسته به طور کامل موضوعات مهم در حوزه باغبانی را پوشش دهد. این کتاب به تمام علاقه مندان و کسانی هم که می خواهند به صورت علمی در این حوزه کار کنند پیشنهاد می شود.

کتاب اصول نوین باغبانی نوشته مرتضی خوشخوی
× عضویت در گروه تلگرام کشاورزی پادیاب