شاخه اصلی: محصولات
گروه: کود - بذر

بذر کنگر فرنگی پاکان بذر با خلوص 99 درصد و قوه نامیه 84 درصد در بسته‌بندی استاندارد موجود است. زمان مناسب برای کشت این گیاه بهار یا پاییز است. عمق کاشت این بذر 2 تا 3 سانتی‌متر است. فاصله ردیف‌ها 75 سانتی‌متر و فاصله بوته‌ها روی ردیف‌ها 50 سانتی‌متر در نظر گرفته‌شده است.

بذر کنگر فرنگی بذر گیاهان دارویی
× عضویت در گروه تلگرام کشاورزی پادیاب