شاخه اصلی: محصولات
گروه: ابزار غیر برقی

یکی از ابزارهایی که امروزه ضروری به نظر می رسد کیف ابزار مکانیکی است. اصولا در هر وسیله نقلیه یا منزل مسکونی و تعمرگاه های مکانیکی ، ابزارهای همچون پیچ گوشتی ، آچار ، فازمتر و … وجود دارد که برای تعمیر یا کار با ماشین آلات به آنها نیاز ضروری وجود دارد. به همین خاطر کیف ابزار می تواند این ابزار را در کنار یکدیگر نگه داشته و از مفقود شدن آنها جلوگیری می کند. کیف ابزار برزنتی تانوس یک وسیله بسیار زیبا و کارآمد است که جای کافی برای ابزار مکانیکی در آن تعبیه شده است تا بتوان به راحتی از این ابزار استفاده کرده و آنها را جمع آوری نمود.

کیف ابزار آیرونمکس
× عضویت در گروه تلگرام کشاورزی پادیاب