شاخه اصلی: مقالات
گروه: محصولات کشاورزی

میوه دادن درختان گلابی نسبت معکوس با رشد و نمو آن ها دارد. یعنی اگر درخت دارای رشد زیاد باشد، میزان محصول کمتر خواهد شد. معمولا میوه های گلابی در روی شاخه های سه ساله و یا بیشتر تشکیل می گردد و کمتر اتفاق می افتد که در روی شاخه های یک یا دو ساله […]

هرس درختان گلابی چگونه صورت می گیرد؟
شاخه اصلی: محصولات
گروه: باغبانی

کتاب تربیت و هرس درختان سیب و گلابی توسط دکتر نعمت ا… اعتمادی، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان و مهندس علی اکبر ابذل در 7 فصل ترجمه شده است و به وسیله انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان به چاپ رسیده است.

پیشگفتار مترجمان

اغلب گیاهان باغبانی بخصوص درختان میوه و برخی از درختان و درختچه های فضای سبز که در شرایط محیطی مناسب و بدون دخالت انسان پرورش می یابند، پس از چند سال تبدیل به گیاهانی با شاخ و برگ متراکم خواهند شد. این درختان و درختچه ها اغلب دارای شکل ظاهری مناسب نبوده و میزان و کیفیت باروری آنان کاهش خواهد یافت.

هرس درخت سیب و گلابی کتاب هرس
شاخه اصلی: مقالات
گروه: محصولات کشاورزی

نیاز آبی نیاز آبی گلابی را می توان متوسط به حساب آورد. درختان گلابی بطور کلی به شرایط نامساعد رطوبت خاک متحمل تر هستند. بعبارتی دیگر گلابی طاقت بیشتری به شرایط خشکی و رطوبت زیاد نشان می دهد. روش آبیاری باغ های گلابی فرقی با سایر درختان ندارد و بر حسب موقعیت و امکانات از […]

در کاشت گلابی به چه مواردی باید توجه نمود؟
× عضویت در گروه تلگرام کشاورزی پادیاب