شاخه اصلی: محصولات
گروه: کود - بذر

بذر گل میخک که در بسته بندی خانگی عرضه می شود محصول شرکت پاکان بذر اصفهان می باشد و دارای خلوص 98 درصد و قوه نامیه 85 درصد است. این بذر را باید در اواخر پاییز کشت نمود. ارتفاع بوته حاص از این بذر حدودا 40 تا 50 سانتی متر و دوره گلدهی آن از اواخر بهار تا اوخر تابستان است. این گیاه در شرایط آفتابی رشد بهتری داشته و گلهای آن به رنگ های سفید، زرد،صورتی و قرمز می باشد.

بذر گل میخک – پاکان بذر اصفهان
× عضویت در گروه تلگرام کشاورزی پادیاب