شاخه اصلی: محصولات
گروه: کود - بذر

بذر گل کوکب شرکت پاکان بذر، بذری استاندارد با درصد خلوص 99 درصد و قوه نامیه 85 درصد است. ارتفاع آن از 30 تا 110 سانتی‌متر متغییر است و گل‌های آن به رنگ‌های سفید، زرد، نارنجی، قرمز و بنفش دیده می‌شود. گل‌ها ممکن است کم پر یا پر پر باشند. دوره گلدهی آن از اواخر پائیز است.

بذر گل کوکب - پاکان بذر
× عضویت در گروه تلگرام کشاورزی پادیاب