کتاب زراعت آفتابگردان به قلم بنفشه یوسفی ( دانشجوی دکتری ) ، بهروز میر دریکوند ( دکترای تخصصی زراعت ) ، سارا شیرزاد ( دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی خرمشهر خلیج فارس دانشکده کشاورزی ) ، مجید رخشنده رو ( محقق بخش اصلاح و تهیه نهال بذر مرکز تحقیقات آموزش و منابع طبیعی استان فارس ) و مجتبی کمالی بنان ( دانشجوی دکتری ) نگاشته شده و نشر تاک آن را به چاپ رسانده است .کتاب حاضر مشتمل بر 218 صفحه و در 6 فصل است .

کتاب زراعت آفتابگردان چگونه آفتابگردان را بکاریم


*نام و نام خانوادگی

*پست الکترونیک

تلفن

*توضیحات سفارش

کتاب اطلس رنگی درختان میوه ایران به قلم مهندس فاطمه خدا بنده لو و مهندس معصومه عسگری نگاشته شده و نشر تاک آن را منتشر کرده است . این کتاب  شامل 467 صفحه و 10 فصل است .

فصل اول " آفات درختان میوه دانه دار "  نام دارد . در این فصل 45 گونه آفت که درختان سیب و گلابی و به را مورد حمله قرار می دهند معرفی شده اند و هر کدام از این آفات از لحاظ زیست شناسی و راه های کنترل مورد بررسی قرار گرفته اند . در آخر فصل ، تصاویر این آفت ها ، برای آشنایی بیشتر خواننده ارائه شده است . چند نمونه از این آفات عبارتند از : شته سبز سیب ، گال قرمز سیب ، سردار سیاه سیب ، سوسک شاخک بلند ، پروانه فری و کنه تاولی گلابی و ...

اطلس رنگی آفات درختان میوه آفت های درخت


*نام و نام خانوادگی

*پست الکترونیک

تلفن

*توضیحات سفارش

کتاب دمنوش های گیاهی توسط معصومه استکی ( کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان ) ، عبد الرسول علامه ( عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات ، آمموزش و ترویج کشاورزی ) و مجتبی حق شناس ( کارشناس ارشد و مدرس دانشگاه ) در 296 صفحه و 7 فصل تالیف شده و ناشر آن نشر تاک است

کتاب دممنوش های گیاهی چگونه دمنوش درست کنیم انواع دمنوش


*نام و نام خانوادگی

*پست الکترونیک

تلفن

*توضیحات سفارش

کتاب علوم و تکنولوژی بذر توسط دکتر سید محمد رضا سیفی ( عضو هیئت علمی دانشگاه ) ، فاطمه برکتی ( دانشجوی دکتری فیزیولوژی گیاهان زراعی ) ، وحید علیزاده ( دانشجوی دکتری فیزیولوژی گیاهان زراعی ) ، عضو هیئت علمی دانشگاه ) و فاطمه صابری ( دانشجوی کارشناسی مهندسی کشاورزی ) به رشته تحریر در آمده و نشر تاک آن را منتشر کرده است . این کتاب شامل 205 صفحه در 5 فصل است .

کتاب علوم و تکنولوژی بذر


*نام و نام خانوادگی

*پست الکترونیک

تلفن

*توضیحات سفارش

کتاب پرورش ، تکثیر و نگهداری کاکتوس ها و گیاهان گوشتی توسط معصومه استکی ( کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان) ، محمد باقر مشتاقیان ( عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات آموزش جهاد کشاورزی اصفهان ) ، مجتبی حق شناس ( کارشناس ارشد کشاورزی و مدرس دانشگاه ) نگاشته شده و نشر " تاک " آن را منتشر کرده است .کتاب مشتمل بر 128 صفحه در 3 فصل است .

کتاب کاکتوس آموزش پرورش کاکتوس


*نام و نام خانوادگی

*پست الکترونیک

تلفن

*توضیحات سفارش

کتاب " آفات چغندر قند " به قلم رحیم اسلامی زاده ( عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات صفی آباد دزفول ) ، مریم برزکار ( محقق مرکز تحقیقات صفی آباد ) و بنفشه یوسفی و ایمان آزادی ( دانشجویان دکترا ) نگاشته شده و نشر "تاک " آن را منتشر کرده است . کتاب شامل 72 صفحه در سه بخش است .

کتاب آفات چغندر قند


*نام و نام خانوادگی

*پست الکترونیک

تلفن

*توضیحات سفارش

کتاب تولید گیاهان دارویی اصول و مبانی ، گیاه شناسی جلد اول به قلم " دکتر سعید دوازده امامی " عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان نگاشته شده و نشر " تاک " آن را منتشر کرده است . کتاب حاضر مشتمل بر 207 صفحه در 9 فصل است .

کتاب تولید گیاهان دارویی کتاب کشاورزی


*نام و نام خانوادگی

*پست الکترونیک

تلفن

*توضیحات سفارش

کتاب گل کاری عمومی و خصوصی به قلم محمد باقر مشتاقیان (عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات آموزش جهاد کشاورزی اصفهان) و معصومه استکی (کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان) در 5 جلد نگاشته شده است. جلد پنجم این مجموعه در خصوص گل های آپارتمانی برگ زینتی، کاکتوس ها و گیاهان گوشتی (ساکولنت ها) می باشد که در 4 فصل به رشته تحریر درآمده است و توسط انتشارات تاک در سال 1395 به چاپ رسیده است.

گل کاری عمومی و خصوصی


*نام و نام خانوادگی

*پست الکترونیک

تلفن

*توضیحات سفارش

کتاب گل کاری عمومی و خصوصی به قلم محمد باقر مشتاقیان (عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات آموزش جهاد کشاورزی اصفهان) و معصومه استکی (کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان) در 5 جلد نگاشته شده است. جلد چهارم این مجموعه در خصوص گل های آپارتمانی برگ زینتی، کاکتوس ها و گیاهان گوشتی (ساکولنت ها) می باشد که در 3 فصل به رشته تحریر درآمده است و توسط انتشارات تاک در سال 1395 به چاپ رسیده است.

گل کاری عمومی و خصوصی


*نام و نام خانوادگی

*پست الکترونیک

تلفن

*توضیحات سفارش

کتاب گل کاری عمومی و خصوصی به قلم محمد باقر مشتاقیان (عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات آموزش جهاد کشاورزی اصفهان) و معصومه استکی (کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان) در 5 جلد نگاشته شده است. جلد سوم این مجموعه در خصوص گل های شاخه بریده و گل های پیازی می باشد که در 3 فصل به رشته تحریر درآمده است و توسط انتشارات تاک در سال 1395 به چاپ رسیده است.

گل کاری عمومی و خصوصی


*نام و نام خانوادگی

*پست الکترونیک

تلفن

*توضیحات سفارش